07.07.2015

Пилотен тест -семинар „Правосъдие по трансгранични гражданскоправни спорове”, организиран съвместно с Академията по европейско право -Трир (ERA) – 6-7 октомври 2015 г.


В периода 6 -7 октомври 2015 г., в зала 42 на Учебно-информационния център Националният институт на правосъдието съвместно с Академията по европейско право Трир ще проведе пилотен тест - семинар на тема Правосъдие по трансгранични гражданскоправни спорове. Семинарът се организира в рамките на проекта Използване на инструментите за гражданско правосъдие на ЕС: разработване на обучителни материали и организиране на пилотни семинари в държавите-членки, изпълняван от Академията по европейско...
повече
07.07.2015

Нов проект на Националния институт на правосъдието повишава квалификацията на магистратите в областта на гражданското и търговското право


На 8 юли 2015 г., 11.00 в часа, зала Библиотека на хотел Радисън Блу ще се състои началната пресконференция по проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право. Общо 560 съдии, прокурори, следователи, административни ръководители на съдилища и прокуратури, а също - съдебни и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията, ще бъдат обучавани в изпълнение на различните дейности по проектa. Проектът се осъществява от НИП...
повече
07.07.2015

НОВИ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМА „ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД В ПРЕВЕНЦИЯТА И ЗАЩИТАТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ“


През есента на 2015 г. предстои провеждането на серия от обучителни инициативи в областта на превенцията и защитата от домашно насилие, които се предвиждат в рамките на проекта на фондация Център Надя на тема Прилагане на интегрален подход в превенцията и защитата от домашно насилие. Обучителни програми за магистрати и програми за подкрепа на пострадали. Проектът се осъществява с подкрепата на Националния институт на правосъдието и Министерството на правосъдието. След провеждането на...
повече
02.07.2015

НА 09.07.2015 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРИСЪСТВЕНА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА”, ПО ПРОЕКТ ПО ОПАК„ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКО ПРАВО"


На 9 юли 2015 г. в Националния институт на правосъдието, зала 201 ще се проведе заключителна присъствена среща-дискусия на тема Практически проблеми на въззивното производство по граждански дела организирана в рамките на проекта Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право, осъществяван от Националния институт на правосъдието с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския...
повече
30.06.2015

НА 29.06.2015 Г. В НИП СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРИСЪСТВЕНА СРЕЩА „СЧЕТОВОДНИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРОИЗВОДСТВА” ПО ПРОЕКТ"ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКО ПРАВО"


На 29 юни 2015 г. в зала 201 в Националния институт на правосъдието се проведе заключителна присъствена среща на тема Счетоводни и правни проблеми в производството по несъстоятелност и свързаните с него производства, организирана в рамките на проекта, изпълняван от Националния институт на правосъдието Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз...
повече
29.06.2015

Резултати от подбора на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016


На основание чл.25, ал.5 от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националният институт на правосъдието, комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, назначена със Заповед № 38-А от 03.06.2015г., обявява класирането на кандидатите от проведения подбор, както следва: 1. Анелия Милчева Щерева 99 точки 2. Кирил Захариев Николов 95,6 точки Съгласно чл....
повече
26.06.2015

Покана за участие в пилотно дистанционно обучение с присъствени срещи на тема „Антидискриминация”


В периода 15.09 22.10.2015 г. Националният институт на правосъдието ще проведе пилотно дистанционно обучение на тема Антидискриминация, разработено по проект Пилотиране на дистанционен обучителен курс по антидискриминация на Програмата Обучение по права на човека за юристи на Съвета на Европа (HELP). Обучението ще бъде осъществено с финансовата подкрепа на Фонда за двустранни отношения по Програма БГ 14: Повишаване на капацитета и сътрудничество в областта на съдебната система на Норвежкия...
повече
26.06.2015

Извадка от ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на комисията за подбор на постоянен преподавател по Наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, Випуск 2016, проведено на 26.06.2015 г. в НИП


Извадка от ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на комисията за подбор на постоянен преподавател по Наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, Випуск 2016, проведено на 26.06.2015 г. в НИП.
повече
26.06.2015

Националният институт на правосъдието започва реализацията на нов проект за обучение на магистрати и съдебни служители


ЕС влага близо два милиона за ефективна съдебна система у нас Над 360 магистрати и повече от 200 съдебни служители ще придобият нови знания, като част от мерките за повишаване на ефективността на съдебната сиситема. Те ще бъдат обучени по проект Укрепване на eфективността на съдебната система чрез обучение без граници. Бюджетът, осигурен за по-ефективна съдебна система и нейното укрепване, е в размер на 1 858 544, 056 лв. Проектът се осъществява от Националния институт на...
повече
25.06.2015

Нов проект на Националния институт на правосъдието обучава 660 магистрати и съдебни служители


ЕС влага близо два милиона за ефективна съдебна система у нас Общо 361 магистрати и 299 съдебни служители ще придобият нови знания в насока за по-ефективна съдебна система. Те ще бъдат обучени по проект Укрепване на eфективността на съдебната система чрез обучение без граници. Бюджетът, осигурен за по-ефективна съдебна система и нейното укрепване, е в размер на 1 858 544, 056 лв. Проектът се осъществява от Националния институт на правосъдието /НИП/ с финансовата подкрепа на Оперативна...
повече