18.12.2014

Обучение „Отнемане на незаконно придобито имущество”, част ІІ, проект «Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация»


Ще се проведе обучение на тема Отнемане на незаконно придобито имущество, част ІІ, организирано в рамките на проект Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация: На 2-3.02.2015 г в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе обучение на тема Отнемане на незаконно придобито имущество, част ІІ, организирано в рамките на проекта Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на...
повече
17.12.2014

Управителният съвет на НИП прие Годишния план за 2015 г.


17.12.2014 г. На свое заседание на 16 декември 2014 г. Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план за дейността на Института за 2015 г. Приоритети и подходи при осъществяване на учебната дейност на НИП за 2015 г са: 1. Установяване на по-добър баланс на тематики и целеви групи в учебната програма на Института: 1.1. Наказателно-правната тематика, свързана с МСО, в частност въпросите на противодействието на организираната престъпност, отнемането на...
повече
12.12.2014

Европейската мрежа за съдебно обучение ОБЯВЯВА ПОКАНА за участие в ДЪЛГОСРОЧНИ СТАЖОВЕ ПО Програма за обмен 2015


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ, Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в своята Програма за обмен 2015. Като представител на Мрежата за България, Националният институт на правосъдието приема заявките на заинтересуваните магистрати и ги изпраща в ЕМСО за подбор и разпределение. Обявление ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - EN; FR ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК - EN; FR ФОРМУЛЯР ЗА АВТОБИОГРАФИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОБИОГРАФИЯ Europass CV...
повече
12.12.2014

Европейската мрежа за съдебно обучение ОБЯВЯВА ПОКАНА за участие в КРАТКОСРОЧНИ СТАЖОВЕ ПО Програма за обмен 2015


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ, Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в своята Програма за обмен 2015. Като представител на Мрежата за България, Националният институт на правосъдието приема заявките на заинтересуваните магистрати и ги изпраща в ЕМСО за подбор и разпределение. Обявление ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - EN; FR ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК - EN; FR ФОРМУЛЯР ЗА АВТОБИОГРАФИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОБИОГРАФИЯ Europass CV...
повече
12.12.2014

На 12 декември 2014 г. се проведе първата работна среща на работната група 3.4 по Проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право”


На 12 декември 2014 г.се проведе първата работна среща на работната група 3.4 по Проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право. В рамките на проекта работната група, съставена от магистрати и служител на НИП, ще изготви: 1. Каталог с новоразработени и/или актуализирани обучителни модули по интердисциплинарни теми за магистрати, съдебни и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията; 2. Анализ и оценка на...
повече
11.12.2014

На 9 декември 2014 г. НИП и Международната академия за противодействие на корупцията (IACA) подписаха Меморандум за разбирателство


На 9 декември 2014 г., когато се отбелязва Международният ден за противодействие на корупцията, в гр. Лаксенбург, Австрия г-н Драгомир Йорданов, директор на НИП и г-н Мартин Кройтнер, декан на Международната академия за противодействие на корупцията (IACA), подписаха Меморандум за разбирателство и засилване на сътрудничеството в областта на превенцията и борбата с корупцията, оказване на взаимна подкрепа в тази област и провеждане на обучения.
повече
09.12.2014

На заседание на УС на НИП, проведено на 08.12.2014 г., беше одобрен и приет съставът на Програмния съвет на НИП


ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ Върховен касационен съд 1. Албена Бонева, съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия 2. Галина Захарова, съдия във Върховния касационен съд, Наказателна колегия 3. Ваня Алексиева, съдия във Върховния касационен съд, Търговска колегия Върховен административен съд 4. Марина Михайлова Дойчинова, съдия във Върховния административен съд 5. Теодора Петрова Пешева-Николова, съдия във Върховния административен съд 6. Донка Генчева-Чакърова, съдия във...
повече
04.12.2014

Семинар „Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС” (Procedural rights in EU criminal law)


НИП набира български магистрати за участие в семинар Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС (Procedural rights in EU criminal law), 04-06март 2015 г., Букурещ, Румъния: 1. Обявление 2. Проект на програма 3. Критерии 4. Автобиография (Europass CV template) 5. Заявление на български език 6. Заявление на английски език 7. Info
повече
04.12.2014

Семинар „Практически упражнения по прилагането на инструментите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела” – профил граждански дела


НИП набира български магистрати за участие в семинар Практически упражнения по прилагането на инструментите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела профил граждански дела, 18-20март 2015 г., Букурещ, Румъния: 1. Обявление 2. Проект на програма 3. Критерии 4. Автобиография (Europass CV template en) 5. Заявление на български език 6. Заявление на английски език 7. Launch participants
повече
26.11.2014

Покана за подаване на предложения за включване в списъка на временните преподаватели на Националния институт на правосъдието


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с подготовката за годишния план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2015 г. и в изпълнение на чл. 12а от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, НИП открива процедура по проучване и набиране на предложения за потенциални временни преподаватели за обучения на магистрати и съдебни служители в начална, текуща, дистанционна и...
повече