29.09.2014

Свободни места за стажове по Обменната пограма 2014 на ЕМСО


Свободни места за стажове по Обменната пограма 2014 на ЕМСО Европейската мрежа за съдебно обучение откри свободни места за стаж в германската съдебна система. Предложените места са както следва: Германия, провинция Долна Саксония от 06-ти до 17-ти октомври 2014 година за прокурори или следователи - 1 място за групов обмен с работен език английски Германия от 13-ти до 24-ти октомври 2014 година за административни съдии - 1 място за индивидуален обмен с работен език английски Германия,...
повече
29.09.2014

Главният прокурор на Република Македония посети Националния институт на правосъдието


Днес, 29 септември 2014г., Главният прокурор на Република Македония г-н Марко Зврлевски се срещна в НИП с директора на института г-н Драгомир Йорданов и с неговия екип. Драгомир Йорданов представи пред македонската делегация дейността на института освен в основните му направления начално обучение на кандидатите за младши магистрати, текущо обучение на магистрати, обучения на съдебната администрация и e-learning, също така и развитите в последните две години международни отношения на НИП,...
повече
24.09.2014

Предстои провеждането на съвместни обучения на съдии, прокурори и служители на ДАНС и МВР


На 16.09.2014 г. УС на НИП одобри изменения в годишния план за дейността на НИП до края на 2014г., свързани с организирането на нови обучения по препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка за организирането на съвместни обучения между НИП, Прокуратурата на РБ, ДАНС и МВР за провеждането на координирани смесени и съвместни семинари и за провеждането на програма за междуведомствено дистанционно обучение на разследващите органи, както и във връзка с предоставената възможност за...
повече
23.09.2014

Националният институт на правосъдието откри учебната година на деветия випуск младши магистрати


21 кандидати за младши съдии и 31 кандидати за младши прокурори започнаха днес учебната година в Националния институт на правосъдието. В рамките на 9-месечния курс бъдещите младши магистрати се обучават в дисциплините гражданско право и процес и наказателно право и процес, като обучението е изцяло с практическа насоченост и с цел да ги въведе в реалната работна среда на съдебните органи. Обучението включва много практически занимания и симулиране на процеси. Целта ни е да подготвим...
повече
19.09.2014

Дистанционно обучение от Европейския полицейски колеж


Европейският полицейски колеж, съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение, организира дистанционен курс на тема Дистанционно обучение. Той ще се проведе на 23-ти септември 2014 от 11.00 до 12.30 часа (продължителност 90 минути). Работния език е английски. Желаещите за участие трябва да се регистрират на следния линк https://www3.gotomeeting.com/register/385809958 Курсът епредназначен заобучители, полицейски служители,магистрати и представители на правосъдни и...
повече
18.09.2014

През ноември 2014 г. ще се проведе обучение на тема„Отнемане на незаконно придобито имущество”, организирано в рамките на проект «Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация


През месец ноември 2014 г. ще се проведе обучение на тема Отнемане на незаконно придобито имущество, организирано в рамките на проект Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация: На 17-18 ноември 2014 г в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе обучение на тема Отнемане на незаконно придобито имущество, организирано в рамките на проекта Българското правоприлагане и съдебната верига в...
повече
18.09.2014

НИП набира български магистрати за участие в семинар „Практически упражнения по прилагането на инструментите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела”


НИП набира български магистрати за участие в семинар Практически упражнения по прилагането на инструментите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела профил граждански дела, 03-05 декември 2014 г., Букурещ, Румъния: 1. Обявление 2. Проект на програма 3. Критерии 4. Автобиография (Europass CV template en) 5. Заявление на български език 6. Заявление на английски език 7. Launch participants JCIV.4634
повече
18.09.2014

Главният прокурор на Република Турция се срещна с ръководството на НИП


Днес, 18 септември 2014г., Главният прокурор на Република Турция г-н Хасан Ербил, придружен от делегация от турски прокурори, се срещна в НИП с директора на института г-н Драгомир Йорданов и с неговия екип. Драгомир Йорданов представи пред турската делегация дейността на института освен в основните му направления начално обучение на кандидатите за младши магистрати, текущо обучение на магистрати, обучения на съдебната администрация и дистанционно обучение, също така и развитите в...
повече
05.09.2014

Семинар „Взаимно признаване на санкции: финансови санкции, пробационни решения и санкции, ограничителна заповед”


Семинарът се организира от Европейския институт за публична администрация, с финансовата подкрепа на програма Наказателно правосъдие на ЕК. Семинарът ще се проведе в Букурещ, Румъния на 11 и 12 ноември 2014. Работният език е английски. Семинарът е предназначен за съдии и прокурори. Кандидатите следва да попълнят и изпратят регистрационен формуляр (в прикаченото обявление на семинара) най-късно до 10 октомври 2014г. на адрес на г-жа Кристиан Ламеш( c.lamesch@eipa.eu), в копие до г-жа...
повече
04.09.2014

ЗАПОЧНА НАБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ И СТАЖОВЕ В ЕВРОПА ПО ПРОЕКТ "УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ" ПО ОПАК


Националният институт на правосъдието започна изпълнението на Дейност 2 Провеждане на обучения/стажове на магистрати и съдебни служители по проект Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници по Оперативна програма Административен капацитет. Проектът е продължение на приключилия на 02.02.2014 г. проект Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение и си поставя за изпълнение следните специфични цели: 1....
повече