26.09.2016

Церемония по откриване на обучението на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори от випуск 2016-2017


Обучението на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори от випуск 2016-2017, ще започне на 3 октомври 2016 г. от 10 часа в зала 201 на Националния институт на правосъдието, с официална среща с преподавателите и екипа на НИП. Церемонията по откриването ще продължи от 16.00 ч. в Културен център Г-8, (ул. Уилям Гладстон № 8) с прожекцията на филма Прокурорът, защитникът, бащата и неговия син.
повече
20.09.2016

Резултати от подбора на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017


На основание чл.25, ал.5 от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националният институт на правосъдието, комисията за подбор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, назначена със Заповед № РД-00-24/20.07.2016г., допълнена със Заповед № РД-00-31/14.09.2016 г.обявява класирането на кандидатите от проведения подбор, както следва: 1.Петя Петкова Стоянова -76,4 точки...
повече
20.09.2016

Резултати от подбора на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017


На основание чл.25, ал.5 от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националният институт на правосъдието, комисията за подбор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, назначена със Заповед № РД-00-24/20.07.2016г., обявява класирането на кандидатите от проведения подбор, както следва: 1. Петко Красимиров Петков - 92,4 точки Съгласно чл. 25, ал.6 от Вътрешните правила за...
повече
09.09.2016

Резултати от подбора на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, випуск 2017


На основание чл.25, ал.5 от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националният институт на правосъдието, комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, назначена със Заповед № РД-00-25/20.07.2016 г., обявява класирането на кандидатите от проведения подбор, както следва: 1. Десислава Любомирова Петрова 100 точки 2. Диана Кирилова Мицканова 94,6 точки...
повече
09.08.2016

Начална дата на курса на задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори за учебната 2016-2017 г.


Заповед № РД-00-27\02.08.2016 г. на директора на Националния институт на правосъдието Правила за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за определяне на техния статут За повече информация: телефони (02) 9359 132 и 9359 114 и e-mail: no@nij.bg на Дирекция Начално обучение.
повече
06.07.2016

На 5 юли 2016 г. г-жа Миглена Тачева официално встъпи в длъжност директор на Националния институт на правосъдието


На 5 юли 2016 г. г-жа Миглена Тачева официално встъпи в длъжност директор на Националния институт на правосъдието въз основа на проведения избор на 29 юни 2016 г. и взето Решение с протокол №89/29.06.2016 на Управителния съвет на НИП. В Националния институт на правосъдието на официалното встъпване в длъжност присъстваха г-н Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд и председател на УС на НИП, г-жа Екатерина Захариева, министър на правосъдието и член на УС на НИП, г-жа Светла...
повече