16.09.2014

Свободни места за стажове по Обменната пограма 2014 на ЕМСО


Европейската мрежа за съдебно обучение откри свободни места за стаж в германската съдебна система. Предложените места са както следва: Германия, провинция Северен Рейн-Вестфалия от 22-ри септемвридо 03-ти октомври 2014 година за административни съдии - 2 места за групов обмен. Германия, провинция Хесен от 29-ти септември до 10-ти октомври 2014 за административни съдии - 1 място за групов обмен Германия, от 13-ти до 24-ти октомври 2014 за административни съдии - 1 място за индивидуален...
повече
09.09.2014

Официално откриване на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и прокурори


Официалното откриване на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори ще се състои на 23 септември 2014г. (вторник) от 11 часа. Кандидатите за младши съдии и младши прокурори по приетия от ВСС окончателен списък (Протокол № 35/24.07.2014г.) следва да се явят в 10.45 часа в сградата на Националния институт на правосъдието в гр.София, ул. Екзарх Йосиф № 14.
повече
05.09.2014

Семинар „Взаимно признаване на санкции: финансови санкции, пробационни решения и санкции, ограничителна заповед”


Семинарът се организира от Европейския институт за публична администрация, с финансовата подкрепа на програма Наказателно правосъдие на ЕК. Семинарът ще се проведе в Букурещ, Румъния на 11 и 12 ноември 2014. Работният език е английски. Семинарът е предназначен за съдии и прокурори. Кандидатите следва да попълнят и изпратят регистрационен формуляр (в прикаченото обявление на семинара) най-късно до 10 октомври 2014г. на адрес на г-жа Кристиан Ламеш( c.lamesch@eipa.eu), в копие до г-жа...
повече
04.09.2014

ЗАПОЧНА НАБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ И СТАЖОВЕ В ЕВРОПА ПО ПРОЕКТ "УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ" ПО ОПАК


Националният институт на правосъдието започна изпълнението на Дейност 2 Провеждане на обучения/стажове на магистрати и съдебни служители по проект Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници по Оперативна програма Административен капацитет. Проектът е продължение на приключилия на 02.02.2014 г. проект Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение и си поставя за изпълнение следните специфични цели: 1....
повече
28.08.2014

На 24 юли 2014 г. Националният институт на правосъдието започна изпълнението на проекта „ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО”


На 24 юли 2014 г. Националният институт на правосъдието започна изпълнението на проекта ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът има за цел усъвършенстване на правоприлагането в областта на гражданските и търговските дела чрез повишаване на текущата квалификация магистратите, съдебните...
повече
25.08.2014

През месец декември 2014 г. ще се проведат две обучения, организирани в рамките на проект «Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация»


През месец декември 2014 г. ще се проведат две обучения, организирани в рамките на проект Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация: * На 8-9 декември 2014 г. в Националния институт на правосъдието ще се проведе обучение на тема Финансово разследване и трафик на хора. Срок за подаване на заявки 03.11.2014 г. Заявка за участие и нощувки * На 15-16.12.2014 г. в Националния институт на...
повече
22.08.2014

НИП набира български магистрати за участие в семинар „Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС” (Procedural rights in EU criminal law), 12-14 ноември 2014 г., Букурещ, Румъния


НИП набира български магистрати за участие в семинар Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС (Procedural rights in EU criminal law), 12-14 ноември 2014 г., Букурещ, Румъния: 1. Обявление 2. Проект на програма 3. Критерии 4. Автобиография (Europass CV template en) 5. Заявление на български език 6. Заявление на английски език 7. Info 8. Класиране 9. ВНИМАНИЕ! 10. Допълнително класиране
повече
15.08.2014

Започна набирането на кандидати за чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители


Националният институт на правосъдието започна изпълнението на дейност 5 Провеждане на чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители по проект Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение по Оперативна програма Административен капацитет. Проектът е продължение на приключилия на 02.02.2014 г. проект Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение. Всички обучени в чуждоезикови курсове по проекта от...
повече
31.07.2014

Семинар „Мястото на националната съдебна система в единния телекомуникационен пазар”


Семинарът се организира от Флорентинското училище за регулация с финансовата подкрепа на Европейската комисия, ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии. Семинарът ще се проведе в Брюксел, Белгия на 20 ноември 2014. Семинарът е предназначен за съдии. Кандидатите следва да попълнят онлайн регистрационен формуляр (в прикаченото обявление на семинара) най-късно до 15 септември 2014 г. За допълнителна информация - г-жа Калина Цакова(k.tzakova@nij.bg, 02 9359/152) Кандидатурите се...
повече