19.11.2018

Предстоящо обучение на тема "Инструменти на ЕС за взаимно признаване на актове, постановени в производства с наказателноправен характер – практически аспекти"


В рамките на проекта Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран от Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема Инструменти на ЕС за взаимно признаване на актове, постановени в производства с наказателноправен характер практически аспекти, което ще се проведе в гр. София в периода 10-12.12.2018 г. Обучението е с практическа насоченост и има за цел повишаване на знанията и...
повече
19.11.2018

МЛАДШИ МАГИСТРАТИ ОТ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕС НА ОБМЕН В НИП


От 19 до 23 ноември 2018 г. Националният институт на правосъдието е домакин на група младши магистрати от Франция, Португалия, Румъния, Германия и Италия по Програма АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Заедно със своите български колеги от випуск 2018 2019 на НИП бъдещите магистрати ще обсъдят европейското измерение в националните съдебни системи, свързано с ефективното прилагане на достиженията на правото на Европейския съюз, засилването на взаимно доверие и...
повече
17.11.2018

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО СЕ ПРОВЕДЕ В НИП


В Националния институт на правосъдието приключи двудневна международна конференция по екологично право, организирана от Европейския форум на съдиите по екологично право към Европейската комисия, Върховния административен съд и Асоциацията на българските административни съдии със съдействието на НИП. Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков откри конференцията, в която участваха 80 съдии и прокурори от 20 европейски държави, както и от Индия и Австралия. Проф. Люк...
повече
09.11.2018

Предстоящи обучения по дейност 1 "Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване” по проект № BG05SFOP001-3.002-0002


В рамките на дейност 1 Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване по проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017, в периода 15.11-30.11.2018 г., предстои организиране и провеждане на 3 специализирани обучения за съдии и съдебни помощници от административните съдилища. Обученията се организират от Националния институт на правосъдието в партньорство с...
повече
09.11.2018

Ден на самоуправлението в НИП


Днес, 9.11.2018 г. се проведе Денят на самоуправлението в НИП - инициативата се организира в рамките на Днитe на отворените врати, които Националният институт на правосъдието проведе от 1 до 09.11.2018г. под надслов Открито за съдебната власт. В Деня на самоуправлението трима кандидати за младши магистрати поеха домакинството на обменната програма за младши магистрати, която се организира по Програма АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение, както и решаваха въпроси, свързани с...
повече
07.11.2018

Съгласно Заповед № РД-00-49/06.11.2018 г. е определен наемател след търг с тайно наддаване


След проведен търг с тайно наддаване е определен наемател за обект Площ от 2 кв. м. за поставяне на два броя вендинг машини за кафе и топли напитки в сградата на НИП. Съгласно условията за проведен търг обявен на сайта на Института. Протокол Заповед
повече