25.08.2014

През месец декември 2014 г. ще се проведат две обучения, организирани в рамките на проект «Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация»


През месец декември 2014 г. ще се проведат две обучения, организирани в рамките на проект Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация: * На 8-9 декември 2014 г. в Националния институт на правосъдието ще се проведе обучение на тема Финансово разследване и трафик на хора. Срок за подаване на заявки 03.11.2014 г. Заявка за участие и нощувки * На 15-16.12.2014 г. в Националния институт на...
повече
22.08.2014

НИП набира български магистрати за участие в семинар „Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС” (Procedural rights in EU criminal law), 12-14 ноември 2014 г., Букурещ, Румъния


НИП набира български магистрати за участие в семинар Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС (Procedural rights in EU criminal law), 12-14 ноември 2014 г., Букурещ, Румъния: 1. Обявление 2. Проект на програма 3. Критерии 4. Автобиография (Europass CV template en) 5. Заявление на български език 6. Заявление на английски език 7. Info
повече
15.08.2014

Започна набирането на кандидати за чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители


Националният институт на правосъдието започна изпълнението на дейност 5 Провеждане на чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители по проект Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение по Оперативна програма Административен капацитет. Проектът е продължение на приключилия на 02.02.2014 г. проект Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение. Всички обучени в чуждоезикови курсове по проекта от...
повече
14.08.2014

Семинари през есента в Румъния


Националният институт на магистратурата организира няколко семинара през есента на 2014-та. Те ще се проведат вРумъния и техните теми са следните: Криминалистика- http://www.ejtn.eu/Catalogue/Catalogue-2014/2-Forensic-/ Ролята на националните съдилища в тълкуването на конкурентното право- http://www.ejtn.eu/Catalogue/Catalogue-2014/The-role-of-national-courts-in-the-interpretation-of-consumer-law/ Инструменти за съдебно сътрудничество по наказателно дела-...
повече
14.08.2014

Семинар по наказателно и банково право


Eвропейската правна академия организира семинар на тема Финансови престъпления в областта на търговията с вътрешна информация и пазарна манипулация. Семинарът ще се проведе в Трир, Германия, от 23-ти до 24-ти октомври 2013, катоработните му езици саанглийски и немски. Кандидатите трябва даса магистрати,държавнислужители и служители на правоохранителните органии да заявят желанието си за участие като изпратят името си, институцията, в която работят и електронната си поща по имейл на...
повече
12.08.2014

Задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори за учебната 2014-2015г.


23 септември 2014г. (вторник) е определен за начална дата на курса на задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори за учебната 2014-2015г. със заповед на директора на Националния институт на правосъдието, издадена на основание чл.5 от Правилата за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и определянето на техния статус. За повече информация: телефони (02) 9359 132 и 9359 114 и e-mail: no@nij.bg на Дирекция Начално...
повече
06.08.2014

Разпределение на кандидатите за краткосрочни стажове по Програмата за обмен 2014 на Европейската мрежа за съдебно обучение, извършено след втората покана за запълване на свободните места


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) приключи подбора и разпределението на кандидатите за участие в Обменна програма 2014, подали документи по втората покана за запълване на свободните места. Имаме удоволствието да Ви информираме, че 24 магистрати от изпратените в ЕМСО кандидатури са допуснати за участие и разпределени от Мрежата съобразно възможностите на програмата за обмен и желанията на кандидатите. Списъкът с имената на класираните участници и държавите, в които ще се...
повече
01.08.2014

НИП обявява списъка с участниците в семинар по програма Наказателно правосъдие II на тема “Получаване и трансфер на доказателства по наказателни дела между страните членки с оглед на тяхната допустимост”, 23 –24 октомври 2014 г., Стокхолм, Швеция


Националният институт на правосъдието приключи набирането на български магистрати за участие в семинар по програма Наказателно правосъдие II на тема Получаване и трансфер на доказателства по наказателни дела между страните членки с оглед на тяхната допустимост, 23 24 октомври 2014 г., Стокхолм, Швеция, като се спазиха критериите за допустимост и оценка с оглед избягване дублирането на обучения и участници. КЛАСИРАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
повече
31.07.2014

Семинар „Мястото на националната съдебна система в единния телекомуникационен пазар”


Семинарът се организира от Флорентинското училище за регулация с финансовата подкрепа на Европейската комисия, ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии. Семинарът ще се проведе в Брюксел, Белгия на 20 ноември 2014. Семинарът е предназначен за съдии. Кандидатите следва да попълнят онлайн регистрационен формуляр (в прикаченото обявление на семинара) най-късно до 15 септември 2014 г. За допълнителна информация - г-жа Калина Цакова(k.tzakova@nij.bg, 02 9359/152) Кандидатурите се...
повече
24.07.2014

НИП набира български магистрати за участие в семинар „Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС” (Procedural rights in EU criminal law), 27-29 октомври 2014 г., Букурещ, Румъния


НИП набира български магистрати за участие в семинар Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС (Procedural rights in EU criminal law), 27-29 октомври 2014 г., Букурещ, Румъния: 1. Обявление 2. Критерии 3. Автобиография (Europass CV template en) 4. Заявление на български език 5. Заявление на английски език 6. Launch participants JPEN.4496 7. Класиране 8. Внимание 9. Допълнително класиране
повече