09.08.2016

Начална дата на курса на задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори за учебната 2016-2017 г.


Заповед № РД-00-27\02.08.2016 г. на директора на Националния институт на правосъдието Правила за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за определяне на техния статут За повече информация: телефони (02) 9359 132 и 9359 114 и e-mail: no@nij.bg на Дирекция Начално обучение.
повече
25.07.2016

Решения на комисията за подбор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017


Решения на комисията за подбор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017 На свое заседание от 23 юли 2016г. комисията за подбор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017, взе следните решения : ДОПУСКА до участие в процедурата за подбор на постоянен преподавател на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017 кандидатите: 1. Атанас Симеонов Иванов, съдия в...
повече
25.07.2016

Решения на комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017


Решения на комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017 На свое заседание от 25 юли 2016г. комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017, взе следните решения: ДОПУСКА до участие в процедурата за подбор на постоянен преподавател на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017 кандидатите : 1. Бонка Василева Янкова, съдия в...
повече
25.07.2016

Решения на комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, випуск 2016-2017


Решения на комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, випуск 2016-2017 На свое заседание от 25 юли 2016г. комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, випуск 2016-2017, взе следните решения: ДОПУСКА до участие в процедурата за подбор на постоянен преподавател на кандидатите за младши прокурори, випуск 2016-2017 кандидатите : 1. Десислава Любомирова...
повече
07.07.2016

Процедура за подбор на постоянен преподавател на кандидатите за младши прокурори


Националният институт на правосъдието открива процедура за подбор на постоянен преподавател за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори, випуск 2016-2017г. Профил на позицията І. Правен статус: 1. Закон за съдебната власт (чл.262) 2. Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация (Глава V, Раздел V, чл. 47-51) 3. Вътрешни правила за организацията и реда на учебната дейност,...
повече
06.07.2016

На 5 юли 2016 г. г-жа Миглена Тачева официално встъпи в длъжност директор на Националния институт на правосъдието


На 5 юли 2016 г. г-жа Миглена Тачева официално встъпи в длъжност директор на Националния институт на правосъдието въз основа на проведения избор на 29 юни 2016 г. и взето Решение с протокол №89/29.06.2016 на Управителния съвет на НИП. В Националния институт на правосъдието на официалното встъпване в длъжност присъстваха г-н Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд и председател на УС на НИП, г-жа Екатерина Захариева, министър на правосъдието и член на УС на НИП, г-жа Светла...
повече
05.07.2016

На официална церемония 37 кандидати за младши съдии и 32 кандидати за младши прокурори от випуск 2015 г. – 2016 г. получиха удостоверения за завършено задължително първоначално обучение в НИП и решения за назначаване


На официална церемония 37 кандидати за младши съдии и 32 кандидати за младши прокурори от випуск 2015 г. 2016 г. получиха удостоверения за завършено задължително първоначално обучение в НИП и решения за назначения. Церемонията се състоя в зала Тържествена в Съдебната палата гр. София Всички ние тук, включително младшите съдии и младшите прокурори, които днес встъпват, ще бъдат тези, които в следващите години ще приемат в съдебната система следващите випуски младши съдии и младши прокурори ,...
повече
29.06.2016

В открито заседание, проведено на 29.06.2016 г., Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избра директор.


Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избра г-жа Миглена Тачева за директор на Института. Председателят на ВАС Георги Колев, главният прокурор Сотир Цацаров, двамата представители на ВСС - Светла Петкова и Мария Кузманова и декана на ЮФ на СУ Св. Климент Охридски проф. Сашо Пенов, гласуваха за г-жа Миглена Тачева. Драгомир Йорданов беше подкрепен от председателя на ВКС Лозан Панов и правосъдния министър Екатерина Захариева.
повече