11.06.2021

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОСТОЯННИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


Националният институт на правосъдието открива процедура за избор на постоянни преподаватели за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2021-2022 г., на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от ВПОРОДНИП чрез подбор, както следва: 1. Един постоянен преподавател по наказателно право и процес 2. Един постоянен преподавател по гражданско право и процес В процедурата могат да участват съдии, временни преподаватели в НИП по смисъла на чл. 12 от...
повече
09.06.2021

Покана от Институтa CEELI за участие в конференция на тема „Правосъдие в преход – време на опасности и напредък в Централна и Източна Европа“


На 23 юни 2021 г. (сряда) от 17:30 до 20:00 часа българско време ще се проведе Годишна конференция на тема Правосъдие в преход време на опасности и напредък в Централна и Източна Европа. Събитието се организира от Института за правни инициативи в Централна и Източна Европа (CEELI) и ще се проведе в онлайн формат. Работният език е английски с осигурен симултанен превод на български език. Участници в панелите ще бъдат: Съдия Ксения Макитан Флак, Търговски съд във Вараждин, Хърватия...
повече
08.06.2021

Уебинар с участието на съдия Александър Арабаджиев от Съда на Европейския съюз на тема „Прокурорът като компетентен съдебен орган при издаването на Европейска заповед за арест“


На 29.06.2021 г. (вторник) от 10,30 ч. Националният институт на правосъдието организира уебинар с участието на съдия Александър Арабаджиев от Съда на Европейския съюз на тема Прокурорът като компетентен съдебен орган при издаването на Европейска заповед за арест. Уебинарът е предназначен за съдии, прокурори, следователи, както и кандидати за младши магистрати. Събитието ще се осъществи през платформата ZOOM, линк за присъединяване ще бъде качен в Портала за електронно обучение на НИП....
повече
07.06.2021

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в учебни посещения през второто полугодие на 2021г.


Европейската мрежа за съдебно обучение(ЕМСО)обявява покана за участие в следните учебни посещения презвторото полугодие на2021г. Моля, имайте предвид, че форматът на някои от учебните посещения трябва да бъде потвърден на по-късен етап, в зависимост от развитието на пандемичната ситуация в Европа: Учебни посещения в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), Страсбург; Учебни посещения в Съда на ЕС, Люксембург; Учебно посещение в Институции на ЕС, Брюксел; Учебно посещение в Агенцията...
повече
31.05.2021

НИП организира дистанционно електронно обучение по прилагането на Хартата за основните права


Националният институт на правосъдието организира дистанционно електронно обучение на тема Ефективно прилагане и изпълнение на Хартата на основните права на ЕС на национално ниво, което ще се проведе в периода 14 юни - 2 юли 2021г. Обучението е предназначено за съдебни служители от органите на съдебната власт, ангажирани с изпълнението и управлението на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и за експерти-юристи от структурите на...
повече
28.05.2021

Трансгранично обучение на Съвета на Европа, посветено на етичните предизвикателства в работата на съдиите


Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира електронно обучение за съдии от държавите членки на ЕС на тема Съдебна етика. Обучителният курс е разработен в периода 2020-2021 г. от програма HELP в сътрудничество със Секретариата на Венецианската комисия, Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ), Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) и Регистратурата на ЕСПЧ, с подкрепата на ЕМСО и Съвета на...
повече
26.05.2021

Български и испански кандидати за младши съдии проведоха съвместни симулирани процеси в онлайн формат – за първи път в дейността на НИП и на Испанската школа за съдебно обучение


На 25 и 26 май български и испански кандидати за младши съдии проведоха съвместни симулирани процеси в онлайн формат по прилагането на европейските инструменти за съдебно сътрудничество по наказателни дела. Събитията с участието на възпитаници на Националния институт на правосъдието и на Испанската школа за съдебно обучение са иновативни и за двете обучителни институции. Симулираните процеси, осъществени през платформата за видеоконференции ZOOM, акцентират върху Европейската заповед за...
повече
25.05.2021

ОБУЧЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА


Международната академия за борба с корупцията (официална страница: https://www.iaca.int/) предлага следните възможности за участие в обучения, насочени към превенция и противодействие на корупцията: * Разкриване на информация за имущественото състояние като индикатор за корупция обучението е разработено като курс за самоподготовка без участието на преподавател. Форматът е изготвен с финансовата подкрепа на Руската федерация с акцент върху начините за деклариране на активи, алтернативни...
повече
25.05.2021

Уебинар на тема „Международноправно сътрудничество между България и Великобритания след Брекзит“


Кралската прокурорска служба на Обединеното кралство, Върховна касационна прокуратура и Националният институт на правосъдието организират уебинар на тема: Международноправно сътрудничество между България и Великобритания: Какво се промени след Брекзит?. Уебинарът е предназначен за съдии, прокурори и разследващи органи. Обучителните сесии ще включват въпроси в областта на международната правна помощ, екстрадиция, мерки за пробация, третиране на финансови глоби и приходи от престъпления след...
повече