25.05.2016

Управителният съвет на НИП открива процедура за избор на директор на Института


Управителният съвет на НИП, съгласно взетото на заседанието си на 17.05.2016 г. решение, открива процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието. Обява за откриване на процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието. Правила за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието. Образец към т. 5, ал.3, б ж от Правилата за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието.
повече
25.05.2016

НИП набира 2 (двама) български магистрати за участие в конференция на тема „Обучение в лидерство – лице в лице с конкретни проблеми” , 12-13.07.2016, Барселона, Испания


НИП набира 2 (двама) български магистрати за участие в конференция на тема Обучение в лидерство лице в лице с конкретни проблеми , 12-13.07.2016, Барселона, Испания: 1. Обявление 2. Заявление 3. Критерии
повече
03.05.2016

Приключи изпълнението на проект “Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по ЕКПЧ в Националния институт на правосъдието”


Националният институт на правосъдието приключи изпълнението на проект Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, финансиран по Програма BG 14 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Изпълнението на проекта съчета опита на НИП в обученията на практикуващи юристи с иновативни обучителни подходи и с възможностите на информационните технологии, с цел повишаване на...
повече
18.04.2016

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието на заседанието си от 29.03.2016 г. прие доклада на директора за дейността на Института за периода 2011-2015 г.


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ЗА ПЕРИОДА 2011 2015 Г.
повече
18.04.2016

Представяне на книгата на проф. д-р Жасмин Попова "ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ СЛЕД ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН"


Г-н Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС представи днес, 18 април 2016г. в Националния институт на правосъдието книгата на проф.Жасмин Попова ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ СЛЕД ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН. Книгата, издадена от Дипломатическия институт, с подкрепата на Фондация Ханс Зайдел, представя Европейския съюз в процес на промени, пет години след влизане в сила на Договора от Лисабон и една година след края на първата голяма икономическа и финансова криза. Поместена е актуална информация относно...
повече
15.04.2016

Приключи изпълнението на дейностите по проект „Пилотиране на дистанционен обучителен курс по антидискриминация на Програмата „Обучение по права на човека за юристи” на Съвета на Европа (HELP)”


В периода м. юни 2015 г. - м. април 2016 г. Националният институт на правосъдието реализира проект Пилотиране на дистанционен обучителен курс по антидискриминация на Програмата Обучение по права на човека за юристи на Съвета на Европа (HELP). Всички дейности бяха осъществени с финансовата подкрепа на Фонда за двустранни отношения по Програма БГ 14 Повишаване на капацитета и сътрудничество в областта на съдебната система на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. В хода на изпълнението бяха...
повече
11.01.2016

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план за дейността на Института за 2016 г.


На свое заседание, проведено на 29 декември 2015 г., Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план за дейността на Института за 2016 г. Приоритетите и подходите при осъществяване на учебната дейност на НИП за 2016 г. са отразени в докладната записка на директора на НИП до Управителния съвет относно Годишния план за 2016 г.: Част от обученията, включени в годишната програма, включително регионалните обучения, ще бъдат осъществени с финансиране по Оперативна...
повече