22.04.2019

БРЕКЗИТ И ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, 22-23 април 2019 г.


На 22 април 2019 г. стартира обучението на Националния институт на правосъдието на тема Европейска рамка по обезпечаване и конфискация по наказателни дела настояще и бъдеще. Прилагане по отношение на Обединеното Кралство. Обучението се осъществява по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, изпълняван в рамките на Оперативна програма Добро управление. Обучението е разработено по предложение на Националните съдебна и прокурорска мрежи...
повече
19.04.2019

Оживена дискусия в НИП сред съдиите-наставници


Седемнадесет съдии-наставници от окръжните съдилища в страната и Софийски градски съд се включиха в работна среща, организирана от НИП на 18.04.2019г. Всички участници в срещата изразиха становища по дискутираните теми, направиха предложения по тях, представиха примери и опит от работата си с младшите съдии. Обсъдени бяха редица актуални въпроси, сред които могат да бъдат откроени високата оценка за нивото на подготвеност на младшите съдии след завършване на обучението им в НИП,...
повече
18.04.2019

Проведе се работна среща на прокурорите-наставници


Двадесет прокурори-наставници участваха в работна среща, организирана от Националния институт на правосъдието на 17.04.2019 г. Прокурори-наставници от РП-Разград и Софийска районна прокуратура се включиха в срещата чрез видеоконферентна връзка. По време на срещата се обсъдиха въпроси относно обучението на кандидатите за младши прокурори в НИП, практики на взаимодействие между наставниците и младшите прокурори, етичните предизвикателства в наставническата дейност и оценяването на младшите...
повече
16.04.2019

Честит празник!


Уважаеми колеги, Днес отбелязваме 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция, с която Третото Българско Царство поема решително пътя на възстановяване на българската държавност. Бъдете здрави и вдъхновени! Пазете честта на професията и служете неотменно на справедливостта, морала и хората. За да побеждава силата на правото! Честит празник!
повече
15.04.2019

НИП организира работна среща на следователите-наставници


На 15. 04.2019 г . в Националния институт на правосъдието се проведе работна среща на следователите-наставници. Срещата е в изпълнение на разпоредбите на Правилата за дейността на прокурорите и следователите наставници, приети с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за повеждане на годишни срещи на прокурорите и следователите-наставници, включително и срещи с постоянните преподаватели. Основните теми в работата бяха: представяне на програмата на задължителното...
повече
12.04.2019

Наръчник за тълкуването на Нюйоркската конвенция от 1958 г.


Секретариатът на Европейската мрежа за съдебно обучение ни информира за изготвеният от Международния съвет за търговски арбитраж (ICCA) Наръчник за тълкуването на Нюйоркската конвенция от 1958 г., достъпен на адрес: https://www.arbitration-icca.org/publications/NYC_Guide.html. Документът е разработен с оглед насърчаването на хармонизиран подход към прилагането на Конвенцията от 1958 г. за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и подобряването на правилата и процедурите на...
повече