24.07.2014

НИП набира български магистрати за участие в семинар „Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС” (Procedural rights in EU criminal law), 27-29 октомври 2014 г., Букурещ, Румъния


НИП набира български магистрати за участие в семинар Процесуални права в областта на наказателното право на ЕС (Procedural rights in EU criminal law), 27-29 октомври 2014 г., Букурещ, Румъния: 1. Обявление 2. Критерии 3. Автобиография (Europass CV template en) 4. Заявление на български език 5. Заявление на английски език 6. Launch participants JPEN.4496 7. Класиране 8. Внимание
повече
18.07.2014

Резултати от кандидатстването за краткосрочни стажове по Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение за 2014-та година


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ, На 10-ти юли 2014 г. приключи приемането в Националния институт на правосъдието на заявления за кандидатстване за краткосрочни стажове в съдебната система на някоядържава-членка на Европейския съюз. Съгласно Решение на Комисия Международна дейност на ВСС от заседанието на 02-ри юли 2014, всички заявки бяха изпратени на Комисията за становище. С нейно решение от заседанието на 17-ти юли 2014 Комисията одобрява кандидатурите на тези съдии, прокурори...
повече
17.07.2014

Резултати от подбора на постоянен преподавател на кандидатите за младши прокурори


Резултати от подбора на постоянен преподавател на кандидатите за младши прокурори На основание чл.25, ал.5 от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националният институт на правосъдието, комисията, назначена със Заповед № 23-А/02.07.2014г. обявява класирането на кандидатите от проведения подбор на постоянен преподавател на кандидатите за младши прокурори, випуск 2014 - 2015 г. : 1. Ивайло Борисов Ангелов - 82,8 точки...
повече
14.07.2014

Извадка от ПРОТОКОЛ № 3 от заседание на комисията за подбор на постоянен преподавател по Наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, Випуск 2015, проведено на 14.07.2014 г. в НИП


Извадка от ПРОТОКОЛ № 3 от заседание на комисията за подбор на постоянен преподавател по Наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, Випуск 2015, проведено на 14.07.2014 г. в НИП.
повече
11.07.2014

График на есенните обучения по проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”


В рамките на проекта Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г. продължава провеждането на поредица от регионални и централизирани обучения по прилагането на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, предназначени за магистрати и други професионалисти, които...
повече
07.07.2014

Решения на комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, випуск 2014-2015


На свое заседание от 7 юли 2014 г. комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, випуск 2014-2015, взе следните решения : ДОПУСКА до участие в процедурата за подбор на постоянен преподавател на кандидатите за младши прокурори, випуск 2014-2015 г-жа Галя Маринова Илиева прокурор в районна прокуратура Плевен. Датата и начинът на провеждане на събеседването с кандидатите остават непроменени, съобразно решенията на...
повече
04.07.2014

Решения на комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, випуск 2014-2015


На свое заседание от 3 юли 2014 г. комисията за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори, випуск 2014-2015, взе следните решения : ДОПУСКА до участие в процедурата за подбор на постоянен преподавател на кандидатите за младши прокурори, випуск 2014-2015 кандидатите : 1. Димитрия Николаева Дърмонска, прокурор в районна прокуратура Пловдив 2. Ивайло Борисов Ангелов, прокурор в окръжна прокуратура Плевен 3. Борислава...
повече
02.07.2014

Пилотно проучване на Европейската комисия приключи с доклад за добрите практики в обучението на съдии и прокурори


На 26 и 27 юни 2014г., в Брюксел, българска делегация, съставена от Драгомир Йорданов, директор на НИП, Елка Атанасова, член на ВСС, Сава Петров, завеждащ отдел Аналитичен към ВКП и Силвия Димитрова, директор на дирекция в института, участва в работна среща Надграждане в европейското съдебно обучение с добри практики. Семинарът бе организирана от ЕК въз основа на обширно пилотно проучване за обучението на съдии, прокурори, адвокати и съдебна администрация в 28-те страни членки на ЕС. ...
повече
25.06.2014

НИП набира български магистрати за участие в семинар по програма Наказателно правосъдие II на тема “Получаване и трансфер на доказателства по наказателни дела между страните членки с оглед на тяхната допустимост”, 23 –24 октомври 2014 г., Стокхолм, Швеция


Националният институт на правосъдието набира български магистрати за участие в семинар по програма Наказателно правосъдие II на тема Получаване и трансфер на доказателства по наказателни дела между страните членки с оглед на тяхната допустимост, 23 24 октомври 2014 г., Стокхолм, Швеция: обявление заявление програма (проект) критерии
повече