17.04.2014

Семинари през май в Букурещ


Националният институт на магистратурата организира няколко семинара до края на месец май. Те ще се проведат в град Букурещ, Румъния и техните теми са следните: Трангранични семейни спорове - http://www.ejtn.eu/Catalogue/Catalogue-2014/Cross-border-family-disputes-what-solutions-the-EU-law-offers/ Новата роля на националния съдия в прилагането на ЕЗА -...
повече
17.04.2014

Семинари по екологично право


Eвропейската правна академия организира три семинара на тема Права на участие и процедура в екологичното право. Първият семинар ще се проведе в Молетай, Литва от 25-ти до 27-ми юни 2014. Вторият семинар ще се проведе в Трир, Германия от 15-ти до 17-ти септември 2014. Третият семинар ще се преведе в Лисабон, Португалия от 20-ти до 22-ри октомври 2014. Работният език на семинарите е английски. Кандидатите трябва да са съдии с предимство на административните и да изпратят попълнена заявка по...
повече
17.04.2014

Дистанционно обучение от Европейския полицейски колеж


Европейският полицейски колеж, съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение, организира два дистанционни курса Първият е на тема Защита на лични данни в системана СИСІІ. Той ще се проведе на 29-ти април от 11.00 до 12.30 часа (продължителност 90 минути) Работния език е английски. Желаещите за участие трябва да се регистрират на следния линк: https://www3.gotomeeting.com/register/639162990 Вторият е на тема Съвместни разследващи екипи. Той ще се проведе на 30-ти април от 11.00 до...
повече
17.04.2014

Семинари по наказателно право


Eвропейската правна академия организира две семинара по наказателно право. Първият е на тема Укрепване на трансграничното сътрудничество в борбата с наркотиците. Той ще се проведе от 15-ти до 16-ти май в Трир, Германия. Програма Вторият е на тема Организирана престъпност в областта на екологияга. Той ще се проведе от 22-ри до 23-ти май в Трир, Германия. Програма Кандидатите трябва да са магистрати и да изпратят попълнена заявка по e-mail на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg; тел. №02...
повече
14.04.2014

Международна блиц-конференция "25 години Общ съд на ЕС"


На 15-16 април 2014 г., в сградата на Софийски университет, ще се проведе Международна блиц-конференция 25 години Общ съд на ЕС, по линия на Международната магистърска програма Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ. Покана за Международна блиц-конференция 25 години Общ съд на ЕС.
повече
11.04.2014

Нови обучения по проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”


В рамките на проекта Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г. ще бъде проведена поредица от обучения и работни срещи по прилагането на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, предназначени за магистрати от цялата страна. Всички обученията ще се провеждат от...
повече
10.04.2014

Семинар „Практически аспекти на международното правно сътрудничество по наказателни дела – Европейска заповед за арест и международна правна помощ”


Националният институт на правосъдието е домакин на семинар на тема Практически аспекти на международното правно сътрудничество по наказателни дела Европейска заповед за арест и международна правна помощ , организиран съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Обучението се провежда в София от 9-ти до 11-ти април 2014г. и в него участват 45 магистрати от България, Гърция и Румъния. Семинарът има практическа насоченост и лектори са водещи експерти от Евроджъст, както и...
повече
01.04.2014

Начална присъствена среща към пилотен дистанционен курс по Семейно право и права на човека


Началната присъствена среща към дистанционното обучение на тема Семейно право и права на човека, организирано по проект Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човек и основните свободи в Националния институт на правосъдието, договор № 93-00-42 / 20.02.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съвместно със Съвета на Европа, ще се проведе на 25.04.2014 г. в гр. София,...
повече
25.03.2014

Националните представители на „Програмата за обмен” на Европейската мрежа за съдебно обучение провеждат Годишната си среща в София


В рамките на три дена, от 25 до 27 март 2014г., 30 експерти, представители на европейски съдебни школи , членове на ЕМСО, се събират в София на Годишна среща, на която да направят преглед на постигнатото през 2013г. и да обсъдят бъдещата си дейност. Домакин на срещата е Националният институт на правосъдието, който е член на мрежата от 2007г. Събитието беше открито от Драгомир Йорданов, директор на Националния институт на правосъдието, и от Войчех Постулски, новоизбраният генерален секретар...
повече
21.03.2014

Първи форум за правосъдие и права на човека


На 24 март 2014 г., понеделник, от 10:00 часа, в Гранд Хотел София, зала София, ще се проведе пресконференция за представяне на постигнатите досега резултати по проект Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, по Договор № 93-00-42/20.02.2013 г., Програмна област BG 14, финансиран с безвъзмездната помощ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Участие в...
повече