31.07.2020

Отмяна на трансграничния семинар „Съдебен отговор на тероризма”. Начало на електронния обучителен курс на програма HELP „Превенция на радикализацията”


Поради усложнената епидемична обстановка бе взето решение организираният от Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) трансграничен семинар за магистрати на тема Съдебен отговор на тероризма, който трябваше да се проведе на 21 и 22 септември 2020 г. в Съдебното училище в Барселона, да бъде заменен с начална трансгранична среща към електронния обучителен курс на HELP Превенция на радикализацията, която ще се проведе онлайн на 28...
повече
27.07.2020

Процедура за избор на постоянен преподавател по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието


Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2020/2021. Информация относно условията за кандидатстване и изискванията към кандидатите можете да откриете в заповед на директора на НИП № РД...
повече
24.07.2020

Обучение за новоназначени съдебни служители в комбинирана обучителна форма


Националният институт на правосъдието организира двумодулно обучение, предназначено за новоназначени съдебни служители със стаж до 1 година в съдебната система. В периода 23.09.-21.10.2020 г. ще се проведе първата част от комбинираната обучителна форма в електронен дистанционен формат Въвеждащо обучение за новоназначени съдебни служители. Неговата основна цел е да осигури обща теоретична подготовка на новопостъпилите съдебни служители, като обхване най-пълно основните моменти и...
повече
21.07.2020

4 изследователски общности по проекта „НИП – модерна институция за съдебно обучение” започнаха работа


В периода 15 17 юли 2020 г. се проведоха първите работни срещи на 4 изследователски общности, сформирани по проекта НИП модерна институция за съдебно обучение, финансиран по Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът предвижда изследователски общности с участието на магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност да изготвят анализи в областта на правосъдието, необходими за...
повече
21.07.2020

Заседание на работна група за създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото


На 20 юли 2020 г. се проведе първата среща на работната група за създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото по проекта на НИП Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма Правосъдие на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021. Дейността предвижда изграждането на цялостен подход към обучението в областта на...
повече
20.07.2020

Магистърска програма „Защита на основните права“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през новата академична година


Защита на основните права е най-новата магистърска програма на Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски. Програмата е с продължителност една учебна година, и е насочена към задълбочено изучаване на основните права и допринася за формиране на практически умения за тяхната ефективна защита при работа в публичния или частния сектор. Обучението се провежда от изтъкнати български конституционалисти и специалисти по публично-правни науки. За приема в програмата,...
повече
20.07.2020

Стартира дейността на работните групи за разработване на стандарти за съдебно обучение по проекта на НИП „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“


В периода 14 16 юли 2020 г. се проведоха първите работни срещи на магистратите, експертите и съдебните служители, определени да участват в работните групи за разработване на стандарти за съдебно обучение за развиване на ключови умения и компетентности по проекта на НИП Правосъдие през 21 век развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители. Проектът предвижда разработването на стандарти за съдебно обучение за развиването на ключови...
повече
14.07.2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОСТОЯНЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ГРАЖДАНСКО ПРАВО И ПРОЦЕС НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2020-2021 г. В процедурата могат да участват съдиите, включени в електронния регистър на временните преподаватели в НИП по чл. 12, ал. 2 от...
повече
13.07.2020

Наръчници за ефективно възстановяване на активи на Регионалната инициатива за борба с корупцията и център Aire – Програма Западни Балкани


Уважаеми колеги, Предлагаме на вниманието Ви Наръчник за ефективно възстановяване на активи в съответствие с европейските и международните стандарти и инструменти и Водещи практики за международно сътрудничество по възстановяване на активи. Наръчниците са разработени по проекта Засилване на борбата с корупцията в Югоизточна Европа чрез подобряване на мерките за възстановяване на активи на Регионалната инициатива за борба с корупцията и център Aire Програма Западни Балкани. Наръчниците...
повече