22.10.2014

На 22 октомври 2014 г.се проведе първата работна среща на работната група 1 по Проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право”


На 22 октомври 2014 г.се проведе първата работна среща на работната група 1 по Проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право. В рамките на проекта работната група, съставена от магистрати и служители на НИП ще изготви: 1. Каталог с новоразработени и/или актуализирани обучителни модули по гражданско право за магистрати, съдебни и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията 2. Анализ и оценка на ефективността на...
повече
21.10.2014

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО


НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО отправя покана за представяне на авторски материали в областта на Търговското право. Статиите и изследванията ще бъдат включени в сборник, който ще се разпространява безплатно сред българските магистрати. Свои статии или изследвания могат да представят магистрати и представители на юридическата теория и практика, без предварително ограничение по отношение на обема и формата. Сборникът се издава с финансовата подкрепа на Оперативна програма...
повече
17.10.2014

Онлайн финансови престъпления и измами с електронни платежни средства


Националният институт на правосъдието ще бъде домакин на семинар на Европейската правна академия на тема Онлайн финансови престъпления и измами с електронни платежни средства. Семинарът ще се проведе в София, в зала 201 на Националния институт на правосъдието, на 27 и 28 ноември 2014. Работният език на семинара е английски. Европейската правна академия предоставя 4 места за български участници. Кандидатите трябва да изпратят попълнено заявление за участие по имейл на г-жа Калина Цакова...
повече
17.10.2014

На 17 октомври 2014 г. се проведе първата работна среща на работната група 2 по Проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право”


На 17 октомври 2014 г. се проведе първата работна среща на работната група 2 по Проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право. В рамките на проекта работната група, съставена от магистрати и служители на НИП ще изготви: 1. Каталог с новоразработени и/или актуализирани обучителни модули по търговско право за магистрати, съдебни и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията; 2. Анализ и оценка на ефективността на...
повече
17.10.2014

Свободни места за стажове по Обменната пограма 2014 на ЕМСО


Европейската мрежа за съдебно обучение откри свободни места за стаж в европейска съдебна система. Предложените места са следните: Румъния, Букурещ и Питещот 17-ти до 28-ми ноември за граждански или наказателни съдии -3-4 места за групов обмен с работен език английски Испания без уточнени дати за граждански или наказателни съдии - 1 място за индивидуален обмен с работен език английски Кандидатът трябва да е уверен в способността си да пребивава две седмици в напълно чужда езикова...
повече
17.10.2014

Семинар по антитръстово право


Европейската правна академия организира семинар на тема Обучение за напреднали по европейско антитръстово право. Семинарът ще се проведе в Лондон, Великобритания от 04-ти до 05-ти декември 2014, като работният език на семинара е английски. Кандидатите трябва да са съдии с предимство за административните и да изпратят попълнена заявка по e-mail на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;тел. №02 9359 118) Моля не изпращайте заявки директно на Европейската правна академия. Това е...
повече
09.10.2014

Семинар по наказателно право


Националният институт на магистратурата на Румъния организира семинар на тема Инструменти за съдебно сътрудничество по наказателни дела Семинарът ще се проведе в Букурещ, Румъния, от 3-ти до 4-ти ноември 2014, катоработните му езици саанглийски и румънски. Кандидатите трябва даса наказателни съдии, прокурори или следователии да заявят желанието си за участие като изпратят името си, институцията, в която работят и електронната си поща по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;...
повече
24.09.2014

Предстои провеждането на съвместни обучения на съдии, прокурори и служители на ДАНС и МВР


На 16.09.2014 г. УС на НИП одобри изменения в годишния план за дейността на НИП до края на 2014г., свързани с организирането на нови обучения по препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка за организирането на съвместни обучения между НИП, Прокуратурата на РБ, ДАНС и МВР за провеждането на координирани смесени и съвместни семинари и за провеждането на програма за междуведомствено дистанционно обучение на разследващите органи, както и във връзка с предоставената възможност за...
повече
18.09.2014

През ноември 2014 г. ще се проведе обучение на тема„Отнемане на незаконно придобито имущество”, организирано в рамките на проект «Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация


През месец ноември 2014 г. ще се проведе обучение на тема Отнемане на незаконно придобито имущество, организирано в рамките на проект Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация: На 17-18 ноември 2014 г в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе обучение на тема Отнемане на незаконно придобито имущество, организирано в рамките на проекта Българското правоприлагане и съдебната верига в...
повече
18.09.2014

НИП набира български магистрати за участие в семинар „Практически упражнения по прилагането на инструментите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела”


НИП набира български магистрати за участие в семинар Практически упражнения по прилагането на инструментите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела профил граждански дела, 03-05 декември 2014 г., Букурещ, Румъния: 1. Обявление 2. Проект на програма 3. Критерии 4. Автобиография (Europass CV template en) 5. Заявление на български език 6. Заявление на английски език 7. Launch participants JCIV.4634 8. Класиране 9. Внимание! 10. Допълнително класиране 11. Внимание
повече