03.12.2019

НИП успешно изпълни проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по ОП „Добро управление“


Националният институт на правосъдието успешно изпълни проекта Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран от Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. В рамките на тригодишното изпълнение на проекта бяха организирани разнообразни дейности, насочени към повишаване на компетентността и професионалната подготовка на съдии,...
повече
02.12.2019

ЗАПОЧНА ТРИДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ АКАДЕМИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО И НИП


Тридневно обучение на Академията по европейско право (ERA) Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители започна днес, 2.12.2019 г., в Националния институт на правосъдието. То се провежда с подкрепата на Института като част от проекта По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа и е поредното от пакет идентични обучения, които ще се проведат в различни...
повече
25.11.2019

НИП УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ПОСВЕТЕНА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ


В периода 25.11-10.12.2019г., Националният институт на правосъдието, в сътрудничество с Министерство на вътрешните работи, Върховна касационна прокуратура и Главна дирекция Национална полиция участва в информационна кампания във връзка с Международния ден за борба с насилието срещу жени 25 ноември. Кампанията се провежда в изпълнение на проект Ефективни стратегии и практики в системата на наказателното правосъдие за борба с насилието по полов признак в Източна Европа (2018-2020),...
повече
22.11.2019

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ДИРЕКТОРА НА НИП Г-ЖА МИГЛЕНА ТАЧЕВА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА


Поздравителен адрес
повече
18.11.2019

ВТОРА СЕДМИЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОБМЕН НА МЛАДИ МАГИСТРАТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


В периода 18 - 22 ноември 2019 г. Националният институт на правосъдието е домакин на втората седмица от обменната програма за младши магистрати АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение. В програмата участват 31 младши магистрати от школите за съдебно обучение. Младши магистрати от школите за съдебно обучение на Италия, Австрия, Латвия, Германия, Франция, Португалия, Словения и Молдова заедно със своите български колеги от випуск 20192020 на кандидатите за младши съдии, младши...
повече
15.11.2019

ПОСЕЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЛНИЯ СЪДИЯ ДЖОН ТУНХАЙМ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


Пред кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, на 14.11.2019г., федералният съдия на щата Минесота Джон Тунхайм, представи лекцията си на тема Съдебна етика. Той сподели част от своя богат професионален опит и посочи, че върховенството на закона и правото може да постигнем с магистрати с високи нравствени стандарти на поведение и отстояващи в работата си лична и институционална независимост. Съдия Тунхайм е работил като адвокат, заместник-щатски главен прокурор и...
повече