26.01.2015

Семинар по семейно право в Словакия


Европейската мрежа за съдебно обучение организира семинар на темаСемейно право. Семинарът ще се проведе в град Пезинок (на 20 километра от Братислава), Словакия, от09-ти до 10-ти март 2015,като работните му езици саанглийски и френски. Кандидатите трябва да самагистрати с предимство за гражданските съдиии да заявят желанието си за участие като изпратят името си, институцията, в която работят и електронната си пощапо имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;тел. №02 9359 118)...
повече
24.01.2015

Свободни места за дистанционен курс "Етични предизвикателства в работата на магистратите"


Все още има свободни места за магистрати за дистанционното обучение на тема Етични предизвикателства в работата на магистратите, което ще се проведе в периода 03.02 11.03.2015 г. Повече информация относно тематичния обхват на обучението можете да откриете тук . Участието си в посоченото дистанционно обучение можете да заявите по ел. поща или чрез съобщение в портала за дистанционно обучение на НИП (http://e-learning.nij.bg), адресирано до координатора на курса - Корнелия Кирилова, сл. тел....
повече
16.01.2015

Резултати от кандидатстването за КРАТКОСРОЧНИ СТАЖОВЕ по Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение 2015 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ, Съгласно обявлението за набиране на кандидати за краткосрочни стажове по Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение за 2015 г., публикувано на 12-ти декември 2014-та НИП направи предварителен подбор и класира допуснатите кандидати по стаж в два списъка основен и резервен, който беше одобрен с Решение на Комисия Международна дейност към Висшия съдебен съвет. Списъкът на основната група може да видите тук и на резервния тук....
повече
16.01.2015

Резултати от кандидатстването за ДЪЛГОСРОЧНИ СТАЖОВЕ по Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение за 2015 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ, Съгласно обявлението за набиране на кандидати за дългосрочни стажове по Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение за 2015 г., публикувано на 12-ти декември 2014-та НИП направи предварителен подбор и класира допуснатите кандидати по стаж в един списък, който беше одобрен с Решение на Комисия Международна дейност към Висшия съдебен съвет. Обръщаме специално внимание, че ЕМСО не прави подбор на кандидатите, а препраща всички...
повече
12.01.2015

Семинар „Практически упражнения по прилагането на инструментите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела” – профил граждански дела


НИП набира български магистрати за участие в семинар Практически упражнения по прилагането на инструментите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела профил граждански дела, 18-20март 2015 г., Букурещ, Румъния: 1. Обявление 2. Проект на програма 3. Критерии 4. Автобиография (Europass CV template en) 5. Заявление на български език 6. Заявление на английски език 7. Launch participants 8. Класиране 9. ВНИМАНИЕ! 10. Допълнително класиране
повече
09.01.2015

Семинар по наказателно право в Трир


Eвропейската правна академия организира семинар на тема Борба с трафика на хора в частния сектор. Семинарът ще се проведе в Трир, Германия, от 26-ти до 27-ми февруари 2015. Работните езицина семинарасаанглийски и румънски. Кандидатите трябва да самагистрати, с предимство на наказателните съдии, прокурори и следователии да изпратят попълнена заявкапо имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;тел. №02 9359 118). Представители на трудовия, селскостопански, текстилния и туристическия...
повече
07.01.2015

Семинар на тема "Събиране на доказателства по трансгранични дела"


Европейската мрежа за съдебно обучение чрез Националния институт на правосъдието набира 7 български магистрати за участие в семинар по програма Наказателно правосъдие II на тема Събиране на доказателства по трансгранични дела. Обучението ще се проведе на 17 и 18 март 2015г. в гр. Краков, Полша. * Обявление * Заявление за участие * Проекто програма * Критерии
повече
07.01.2015

Семинар „Трансгранични измерения на родителската отговорност. Отвличания на деца.”


Семинарът се организира от Европейската правна академия, гр. Трир, Германия съвместно с Националния институт на правосъдието. Обучението ще се проведе в Националния институт на правосъдието в периода 1 3 април 2015 г. Работният език на семинара е английски. Заявките за участие ще се приемат до 02 февруари 2015 г. (понеделник) на електронен адрес k.tzakova@nij.bg или на факс номер 02 9359 101. Организаторите покриват всички разходи по пътуване и настаняване на участниците....
повече
18.12.2014

Обучение „Отнемане на незаконно придобито имущество”, част ІІ, проект «Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация»


Ще се проведе обучение на тема Отнемане на незаконно придобито имущество, част ІІ, организирано в рамките на проект Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация: На 2-3.02.2015 г в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе обучение на тема Отнемане на незаконно придобито имущество, част ІІ, организирано в рамките на проекта Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на...
повече
17.12.2014

Управителният съвет на НИП прие Годишния план за 2015 г.


17.12.2014 г. На свое заседание на 16 декември 2014 г. Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план за дейността на Института за 2015 г. Приоритети и подходи при осъществяване на учебната дейност на НИП за 2015 г са: 1. Установяване на по-добър баланс на тематики и целеви групи в учебната програма на Института: 1.1. Наказателно-правната тематика, свързана с МСО, в частност въпросите на противодействието на организираната престъпност, отнемането на...
повече