27.07.2015

Разпределение на кандидатите за краткосрочни стажове по Програмата за обмен 2015 на Европейската мрежа за съдебно обучение, извършено след втората покана за запълване на свободните места


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) приключи подбора и разпределението на кандидатите за участие в Обменна програма 2015, подали документи по втората покана за запълване на свободните места. Постъпилите в НИП кандидатури на български съдии, прокурори и следователи бяха 30 на брой. Всички те бях изпратени за подбор и разпределение в ЕМСО в указания срок. Поради големия интерес отот Европаинедостатъчния броя места, не всички заявки са удовлетворени. 14български магистрати от...
повече
24.07.2015

Европейската мрежа за съдебно обучение чрез Националния институт на правосъдието набира 12 български магистрати за участие в семинар тема “Международно сътрудничество по наказателни дела – Европейска заповед за арест и взаимопомощ по наказателни д


Европейската мрежа за съдебно обучение чрез Националния институт на правосъдието набира 12 български магистрати за участие в семинар по програма Наказателно правосъдие I на тема Международно сътрудничество по наказателни дела Европейска заповед за арест и взаимопомощ по наказателни дела. Семинарът ще се проведе от 21 до 23 октомври 2015г. в Националния институт на правосъдието. Заявление за участие, както и подробна информация за събитието може да намерите на страницата на НИП в раздел...
повече
22.07.2015

Работен семинар на тема "Европейско право в областта на убежището, границите и имиграцията"


В периода 14-16 октомври 2015 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието, ще се проведе Работен семинар на тема Европейско право в областта на убежището, границите и имиграцията с участието на български магистрати и международни експерти към Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз. Инициативата е продължение на поредицата обучителни дейности, провеждани от НИП съвместно с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Агенцията на Европейския съюз...
повече
22.07.2015

Националния институт на правосъдието набира магистрати за участие в семинар по програма Наказателно правосъдие II на тема “Събиране на доказателства по трансгранични дела”


Националния институт на правосъдието набира 6 български магистрати за участие в семинар по програма Наказателно правосъдие II на тема Събиране на доказателства по трансгранични дела, 17 18 ноември 2015г., гр. Скандичи, Италия. обявление заявление правила на ЕМСO критерии
повече
22.07.2015

Семинари по екологично право в Букурещ и Трир


Eвропейската правна академия организира два семинара на тема Европейско право за качеството на въздуха и шума. Работният език на двете обучения е английски. Първият семинар ще се проведе вБукурещ, Румъния, от 7-ми до 9-ти октомври 2015г. Вторият семинар ще се проведе вТрир, Германия, от 11-ти до 13-ти ноември 2015г. Кандидатите трябва да сасъдии с предимство за административните и да изпратят попълнена заявка само по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;тел. №02 9359...
повече
22.07.2015

Семинар по прецедентно право в Букурещ


Националният институт на магистратурата на Румъния организира семинар на темаВъведение в прецедентното право и англосаксонската правна система. Той ще се проведе в град Букурещ, Румъния от 14-ти-ти до 15-ти септември 2015,катоработните му езици са английски и румънски език. Кандидатите трябва дасамагистрати и да заявят желанието си за участие като изпратят името си, институцията, в която работят и електронната си пощасамо по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;тел. №02 9359...
повече
09.07.2015

Присъствени семинари и дистанционни курсове в ЕРА


Eвропейската правна академия организираредица присъствени семинари и дистанционни курсове. Допълнителна информация за темите, работните езиции целевите групи можете да намерите тук: Подобряване на европейските мерки за условията на задържане - https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=a83f7a4c511f67edb52950ac63bb3fef2498c8f700408727241744_sprache=en_bereich=artikel_aktion=detailidartikel=125360 Годишна конференция по наказателно право -...
повече
07.07.2015

Пилотен тест -семинар „Правосъдие по трансгранични гражданскоправни спорове”, организиран съвместно с Академията по европейско право -Трир (ERA) – 6-7 октомври 2015 г.


В периода 6 -7 октомври 2015 г., в зала 42 на Учебно-информационния център Националният институт на правосъдието съвместно с Академията по европейско право Трир ще проведе пилотен тест - семинар на тема Правосъдие по трансгранични гражданскоправни спорове. Семинарът се организира в рамките на проекта Използване на инструментите за гражданско правосъдие на ЕС: разработване на обучителни материали и организиране на пилотни семинари в държавите-членки, изпълняван от Академията по европейско...
повече
26.06.2015

Покана за участие в пилотно дистанционно обучение с присъствени срещи на тема „Антидискриминация”


В периода 15.09 22.10.2015 г. Националният институт на правосъдието ще проведе пилотно дистанционно обучение на тема Антидискриминация, разработено по проект Пилотиране на дистанционен обучителен курс по антидискриминация на Програмата Обучение по права на човека за юристи на Съвета на Европа (HELP). Обучението ще бъде осъществено с финансовата подкрепа на Фонда за двустранни отношения по Програма БГ 14: Повишаване на капацитета и сътрудничество в областта на съдебната система на Норвежкия...
повече