01.09.2015

Семинар с практическа сесия на тема „Прилагане на интегрален подход в превенцията и защитата от домашно насилие“


В периода 16-18.09.2015 г. в зала 32 на Националния институт на правосъдието предстои провеждането на обучителен семинар с практическа сесия на тема Прилагане на интегрален подход в превенцията и защитата от домашно насилие. Семинарът се осъществява в рамките на проекта на фондация Център Надя Прилагане на интегрален подход в превенцията и защитата от домашно насилие. Обучителни програми за магистрати и програми за подкрепа на пострадали, подкрепен от Министерството на правосъдието и...
повече
26.08.2015

Приключи дейност 3 по проекта за обучение на магистрати по права на човека


През месец юли 2015 г. се проведе последното обучение по права на човека за магистрати и други професионалисти, с което приключи основната дейност по проект Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Проектът е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм и се изпълнява от Националния институт на правосъдието от февруари 2013 г. до октомври 2015 г. Обученията се проведоха в разнообразни форми: обучения на...
повече
21.08.2015

На вниманието на кандидатите за младши съдии и младши прокурори випуск 2015-2016


Във връзка с организацията на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори випуск 2015-2016, заповедта на Директора на НИП за определяне на началната дата на учебната година, ще бъде оповестена своевременно на интернет страницата на НИП, при условията на чл. 5 от Правилата за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и определяне на техния статус, най-малко 2 седмици преди началото на курса.
повече
21.08.2015

НОВИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПА. Обявленията за обучения в Европа преди 01.07.2015 г. са в архив в раздел „Новини”


НОВИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПА Обявленията за обучения в Европа преди 01.07.2015 г. са в архив в раздел Новини
повече
10.08.2015

Семинар „Правото – защита на личeн или обществен интерес”


26-то издание на Младежка научна школа на студентите и преподавателите на Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски ще се проведе от 6 до 13 септември 2015 г. в комплекс Arapya Sun Resort, с.о. Арапя, гр. Царево. Тазгодишният семинар ще бъде под надслов: Правото защита на личeн или обществен интерес. и ще се проведе под научното ръководство на проф. д-р Огнян Герджиков. Своето участие можете да заявите, попълвайки съответната форма в раздел Кандидатстване на сайта на Школата...
повече
22.07.2015

Работен семинар на тема "Европейско право в областта на убежището, границите и имиграцията"


В периода 14-16 октомври 2015 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието, ще се проведе Работен семинар на тема Европейско право в областта на убежището, границите и имиграцията с участието на български магистрати и международни експерти към Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз. Инициативата е продължение на поредицата обучителни дейности, провеждани от НИП съвместно с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Агенцията на Европейския съюз...
повече
07.07.2015

Пилотен тест -семинар „Правосъдие по трансгранични гражданскоправни спорове”, организиран съвместно с Академията по европейско право -Трир (ERA) – 6-7 октомври 2015 г.


В периода 6 -7 октомври 2015 г., в зала 42 на Учебно-информационния център Националният институт на правосъдието съвместно с Академията по европейско право Трир ще проведе пилотен тест - семинар на тема Правосъдие по трансгранични гражданскоправни спорове. Семинарът се организира в рамките на проекта Използване на инструментите за гражданско правосъдие на ЕС: разработване на обучителни материали и организиране на пилотни семинари в държавите-членки, изпълняван от Академията по европейско...
повече
26.06.2015

Покана за участие в пилотно дистанционно обучение с присъствени срещи на тема „Антидискриминация”


В периода 15.09 22.10.2015 г. Националният институт на правосъдието ще проведе пилотно дистанционно обучение на тема Антидискриминация, разработено по проект Пилотиране на дистанционен обучителен курс по антидискриминация на Програмата Обучение по права на човека за юристи на Съвета на Европа (HELP). Обучението ще бъде осъществено с финансовата подкрепа на Фонда за двустранни отношения по Програма БГ 14: Повишаване на капацитета и сътрудничество в областта на съдебната система на Норвежкия...
повече