05.10.2015

НОВИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПА. Обявленията за обучения в Европа преди 01.07.2015 г. са в архив в раздел „Новини”


НОВИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПА Обявленията за обучения в Европа преди 01.07.2015 г. са в архив в раздел Новини
повече
01.10.2015

ВАЖНО! Промяна в часа на официалното откриване на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и прокурори


Уважаеми госпожи и господа, Поради настъпили непредвидени обстоятелства, началният час за откриване на курса за обучение на кандидатите за младши съди и кандидатите за младши прокурори, е променен от 11.00 ч. на 11.30 ч. на 05.10.2015 г. Молим за извинение за причиненото неудобство.
повече
30.09.2015

Заключителна пресконференция по проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”


На 8 октомври 2015 г., четвъртък, от 11 ч. в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе заключителната пресконференция по проект Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, програма BG 14 Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт. Участие в...
повече
29.09.2015

Националният институт на правосъдието обучи над 600 магистрати и съдебни служители


В рамките на мащабен проект на стойност 1 858 544, 056 лв, Националният институт на правосъдието обучи 361 магистрати и 299 съдебни служители. Всичко това стана само за няколко месеца в рамките на проекта Укрепване на eфективността на съдебната система чрез обучение без граници. Проектът бе осъществен от Националния институт на правосъдието /НИП/ с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд....
повече
28.09.2015

Официално откриване на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и прокурори


Официалното откриване на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори ще се състои на 5 октомври 2015г. (понеделник) от 11 часа. Кандидатите за младши съдии и младши прокурори по приетите от ВСС окончателни списъци (Протокол № 44/30.07.2015г.) следва да се явят в 10.45 часа в сградата на Националния институт на правосъдието в гр.София, ул. Екзарх Йосиф № 14.
повече
28.09.2015

НА 28.09.2015 Г. ЗАПОЧНА СЕМИНАР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


На 28.09.2015 г. започна обучение за административни ръководителив съдебната система на тема Развитие на управленска компетентност. Усъвършенстване на уменията за комуникация и работа в екип. Правила на общуване и етикет. Обучението се организира в рамките на проекта на Националния институт на правосъдието Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от...
повече
28.09.2015

Националният институт на правосъдието приключи обучението на 660 магистрати и съдебни служители


Общо 361 магистрати и 299 съдебни служители бяха обучени по проект Укрепване на eфективността на съдебната система чрез обучение без граници с бюджет в размер на 1 858 544, 056 лв. Проектът бе осъществен от Националния институт на правосъдието /НИП/ с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Приоритетна ос ІІ Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.4. Компетентна съдебна система и...
повече
18.09.2015

Откриване на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съди и кандидатите за младши прокурори, 2015/2016 г.


Със заповед № 55 А /17.09.2015 г. на директора на Националния институт на правосъдието, 5 октомври (понеделник) 2015 г. е определен за начало на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори. Окончателният списък на кандидатите за младши съдии и прокурори, може да бъде открит на Интернет-страницата на Висшия съдебен съвет - http://www.vss.justice.bg/page/view/3080 За повече информация: телефони (02) 9359 132 и 9359 114 и...
повече
21.08.2015

На вниманието на кандидатите за младши съдии и младши прокурори випуск 2015-2016


Във връзка с организацията на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори випуск 2015-2016, заповедта на Директора на НИП за определяне на началната дата на учебната година, ще бъде оповестена своевременно на интернет страницата на НИП, при условията на чл. 5 от Правилата за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и определяне на техния статус, най-малко 2 седмици преди началото на курса.
повече
22.07.2015

Работен семинар на тема "Европейско право в областта на убежището, границите и имиграцията"


В периода 14-16 октомври 2015 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието, ще се проведе Работен семинар на тема Европейско право в областта на убежището, границите и имиграцията с участието на български магистрати и международни експерти към Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз. Инициативата е продължение на поредицата обучителни дейности, провеждани от НИП съвместно с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Агенцията на Европейския съюз...
повече