29.06.2016

В открито заседание, проведено на 29.06.2016 г., Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избра директор.


Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избра г-жа Миглена Тачева за директор на Института. Председателят на ВАС Георги Колев, главният прокурор Сотир Цацаров, двамата представители на ВСС - Светла Петкова и Мария Кузманова и декана на ЮФ на СУ Св. Климент Охридски проф. Сашо Пенов, гласуваха за г-жа Миглена Тачева. Драгомир Йорданов беше подкрепен от председателя на ВКС Лозан Панов и правосъдния министър Екатерина Захариева.
повече
28.06.2016

На 29 юни 2016 г. от 13.00 часа ще бъдат изслушани публично кандидатите за заемане на длъжността „директор на Националния институт на правосъдието”


Съгласно взето решение от Управителният съвет на Националния институт на правосъдието, откритото изслушване на двамата кандидати за заемане на длъжността директор на Националния институт на правосъдието, ще се проведе на 29 юни 2016 г. (сряда) от 13.00 часа по поредността на подаване на заявленията за участие в процедурата за избор, както следва: 1. Миглена Тачева 2. Драгомир Йорданов Откритото изслушване ще се проведе в сградата на НИП гр. София, ул. Екзарх Йосиф №14, ет. 2, зала № 201. ...
повече
24.06.2016

Резултати от проведените изпити на канидатите за младши съдии и младши прокурори


На основание чл. 22 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието, обявяваме резултатите от проведените изпити. Резултати от проведените изпити за младши съдии Резултати от проведените изпити за младши прокурори
повече
22.06.2016

Процедура за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии


Националният институт на правосъдието открива процедура за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017г. Профил на позицията І. Правен статус: 1. Закон за съдебната власт (чл.262) 2. Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация (Глава V, Раздел V, чл. 47-51) 3. Вътрешни правила за организацията и...
повече
22.06.2016

Процедура за подбор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии


Националният институт на правосъдието открива процедура за подбор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017. Профил на позицията І. Правен статус: 1. Закон за съдебната власт (чл.262) 2. Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация (Глава V, Раздел V, чл. 47-51) 3. Вътрешни правила за организацията и реда...
повече
16.06.2016

Концепции за стратегическото управление на НИП на допуснатите кандидати, във връзка с открита процедура за избор на директор на НИП


Концепция на Миглена Тачева Концепция на Драгомир Йорданов
повече
16.06.2016

Започна изпълнението на инициативата по Споразумение N 93-00-265/16.06.2016 г. -"Представяне на достиженията и развитие на партньорствата, чрез участие във Форум за основните права


Започна изпълнението на инициативата по Споразумение N 93-00-265/16.06.2016 г. -Представяне на достиженията и развитие на партньорствата, чрез участие във Форум за основните права, Виена 20-23 юни 2016 г., Агенция на ЕС за основните права (FRA). Инициативата се финансира от Фонда за двустранни отношения по Програма BG 14 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и предвижда участие във Форума на заместник- директора на НИП и ръководител на Предефиниран проект 1 по НФМ- Нели Маданска и...
повече
25.05.2016

Управителният съвет на НИП открива процедура за избор на директор на Института


Управителният съвет на НИП, съгласно взетото на заседанието си на 17.05.2016 г. решение, открива процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието. Обява за откриване на процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието. Правила за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието. Образец към т. 5, ал.3, б ж от Правилата за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието.
повече
18.04.2016

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието на заседанието си от 29.03.2016 г. прие доклада на директора за дейността на Института за периода 2011-2015 г.


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ЗА ПЕРИОДА 2011 2015 Г.
повече
11.01.2016

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план за дейността на Института за 2016 г.


На свое заседание, проведено на 29 декември 2015 г., Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план за дейността на Института за 2016 г. Приоритетите и подходите при осъществяване на учебната дейност на НИП за 2016 г. са отразени в докладната записка на директора на НИП до Управителния съвет относно Годишния план за 2016 г.: Част от обученията, включени в годишната програма, включително регионалните обучения, ще бъдат осъществени с финансиране по Оперативна...
повече