19.11.2015

ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ ОБМЕНИ


ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ ОБМЕНИ Вижте Раздел Обучения в Европа - http://nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BGpageid=1690
повече
17.11.2015

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА ВРЕМЕННИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с подготовката за годишния план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2016 г. и в изпълнение на чл. 12а от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, НИП открива процедура по проучване и набиране на нови предложения за потенциални временни преподаватели за обучения на магистрати и съдебни служители в начална, текуща, дистанционна и...
повече
17.11.2015

Публична лекция на съдия Джийн Пратер


Освен семейството, най ценното в обществото е вашата репутация на честен и етичен съдия и прокурор и аз искрено ви завиждам, че вие сте в началото на вашата професионална кариера и можете да развивате тези качества, това беше едно от посланията на съдия Джийн Пратер, което тя отправи към кандидатите за младши съдии и младши прокурори на изнесената от нея публична лекция в Националния институт на правосъдието на 16.11.2015 г. От станалите вече традиция за Института срещи и изнасянето на...
повече
06.11.2015

Съдия Елизабета Роси от Върховния съд на Италия е в България по линия на Обменната програма за съдебни обучители на Европейската мрежа за съдебно обучение


В периода 2-6 ноември 2015 г. г-жа Елизабета Роси, съдия от Върховния съд на Република Италия бе на обмен в Националния институт на правосъдието по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение. Съдия Роси се запозна задълбочено с българското правосъдие и системата на съдебно обучение. Тя се срещна със заместник-министъра на правосъдието г-жа Вергиния Мичева-Русева, със служители на НИП и представители на Инспектората към Висшия съдебен съвет, Софийския градски съд, Специализирания...
повече
04.11.2015

Националният институт на правосъдието издава сборник със статии и коментари "Въпроси на търговското право"


В рамките на проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право, финансиран по Оперативна програма Административен капацитет, Националният институт на правосъдието издава сборник със статии и коментари Въпроси на търговското право, който се разпространява безплатно сред магистратите. Сборникът със статии и коментари по търговско право е продукт на задълбочена изследователска дейност, посветена на конкретно идентифицирани проблеми в областта на...
повече
26.10.2015

Националният институт на правосъдието и Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество


Днес, 26.10.2015 г. Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България и Драгомир Йорданов, директор на Националния институт на правосъдието подписаха меморандум за сътрудничество. Основната му цел е подобряване ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията на българските магистрати за защита на правата на децата, участващи в правни процедури. Областите, в които основно ще си сътрудничат двете институции са: развиване и укрепване на...
повече
26.10.2015

НИП набира български магистрати за участие в обучение „Европейско съдебно сътрудничество в областта на киберпрестъпленията”, 09-11.12.2015, Букурещ, Румъния


НИП набира български магистрати за участие в обучение Европейско съдебно сътрудничество в областта на киберпрестъпленията (European Judicial Cooperation in the area of Cybercrime), 09-11.12.2015, Букурещ, Румъния: 1. Обявление 2. Заявление 3. Критерии 4. Training Announcement 5. Класиране
повече
23.10.2015

Публична лекция на тема: „Евроджъст и борбата срещу организираната престъпност и тероризма - укрепаване на съдебното сътрудничество и координация”


Срещите с представители на международни съдебни институции в Националния институт на правосъдието станаха традиция. Днешната е рядко събитие с тези думи Драгомир Йорданов, директор на Института, откри публичната лекция на госпожа Мишел Конинкс, президент на Евроджъст . За мен е голяма чест да бъда тук и да ви запозная с дейността на Евроджъст, аз съм една от вас, а вие сте едно обещаващо бъдеще и се радвам, че съм сред вас с тези думи г-жа Конинкс откри своята лекция на тема: Евроджъст и...
повече
21.10.2015

Семинар на тема „Практически аспекти на международното правно сътрудничество по наказателни дела – Европейска заповед за арест и взаимопомощ по наказателни дела”


От 21 до 23 октомври 2015 г. в Националния институт на правосъдието, съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), се провежда семинар на тема Практически аспекти на международното правно сътрудничество по наказателни дела Европейска заповед за арест и взаимопомощ по наказателни дела.В него се включватмагистрати от България, Словения и Финландия. Този международен форум с практическа насоченост,допринася за по-добро взаимодействие между европейските магистрати и засилва...
повече
19.10.2015

Продължава инициативата за обмен между съдилища от страни-членки на ЕС по програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение в Русе


Делегация от Административен съд Лисабон е на посещение в Административен съд Русе от 19 до 23 октомври 2015 г., в рамките на двустранен обмен между съдилища по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Гостите бяха посрещнати от председателя на съда Елга Цонева. На срещата бяха представени организацията, структурата и дейността на съда. Това е продължение на инициативата за обмен между съдилища от страни-членки на ЕС по програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение. ...
повече