19.06.2019

Кръгла маса по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека относно ефективността на разследването по наказателни дела


На 20 и 21 юни 2019 г. в Националния институт на правосъдието ще се проведе Кръгла маса по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека относно ефективността на разследването по наказателни дела. Кръглата маса се организира съвместно от Отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа и Министерството на правосъдието, с цел да подпомогне българската държава при изпълнението на тези решения. Събитието ще бъде открито от...
повече
18.06.2019

Държавен образователен стандарт за специалност "Съдебна администрация"


Уважаеми колеги, В брой 45 от 07.06.2019 г. на Държавен вестник е обнародван Държавният образователен стандарт за специалността Съдебна администрация, приет с Наредба № 14 от 22.05.2019 г. на министъра на образованието и науката. Тази инициатива се реализира в резултат на съвместните усилия на Министъра на правосъдието, Министъра на образованието и науката и на Националния институт на правосъдието. Стартирахме в началото на 2017 г. с провеждането на изследване относно нормативната уредба...
повече
14.06.2019

Резултати от писмения и устния изпит на кандидатите за младши прокурори


Резултати от писмения и устния изпит на кандидатите за младши прокурори
повече
14.06.2019

Тридневно обучение по тема „Въздействие на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и правото на ЕС върху процесуалните закони” ще се проведе в София в периода 26-28.06.2019 г.


Националният институт на правосъдието в партньорство с Върховния административен съд организира тридневно обучение на тема Въздействие на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и правото на ЕС върху процесуалните закони с участие на международни лектори. Обучението ще се проведе в периода 26-28.06.2019 г. в хотел Рамада, гр. София. Гост лектори са г-жа Едит Целер, председател на Асоциацията на европейските административни съдии (AEAJ), и д-р Хенрих...
повече
13.06.2019

Националният институт на правосъдието е домакин на семинар за защита на личните данни, организиран съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение


35 участници от 18 страни членки на ЕС и Япония участват в двудневен семинар на тема Защита на личните данни, който започна днес, 13 юни 2019 г. в Националния институт на правосъдието. Форумът е организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение в партньорство с Националния институт на правосъдието. Подборът на темите и предвидените практически упражнения отразяват основните предизвикателства и новостите, свързани с прилагането на Общия регламент за защитата на личните данни (GDPR) на...
повече