24.03.2015

Свободни места за обучение на тема „Гаранции за защита правото на собственост (чл. 1, Протокол 1, ЕКПЧ). Граници на правото на държавата да нарушава правото на собственост”


В рамките на одобреното продължение на проект Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, осъществяван с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм стартира поредица от допълнителни обучения за магистрати по Европейската конвенция за правата на човека. На 31 март 02 април 2015 г. в гр. Пловдив ще се проведе регионално обучение на тема Гаранции за защита правото на...
повече
24.03.2015

Свободни места за обучение на тема на тема „Особени залози и други търговски обезпечения”, 6 – 8 април 2015 г. в гр. Пловдив


На 6 8 април 2015 г. в гр. Пловдив ще се проведе обучение на тема Особени залози и други търговски обезпечения, организирано в рамките на проекта на НИП Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право, осъществяван с подкрепата на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Лектори на семинара са международен екип от експерти с участието на г-н Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд, Розана Джианацари, съдия в...
повече
21.03.2015

Бюлетин на Международната академия за антикорупция (IACA)


Международната академия за антикорупция (IACA) е създадена през 2011г. и представлява съвместна инициатива на службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Република Австрия, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и други публични институции. Международната академия за антикорупция има за цел повишаване на информираността и подобряване на практиките за противодействие на корупцията, чрез осъществяване на обучения, насърчаване на научните изследвания в тази област, както и...
повече
19.03.2015

Предстоящи обучения по гражданско и търговско право и интердисциплинарни обучения в НИП през май-юли 2015 г.


В рамките на проекта на НИП Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право, осъществяван с подкрепата на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в периода май-юли 2015 г. предстои провеждането на поредица от семинари по гражданско и търговско право и интредисциплинарни обучения с участието на международни експерти на водещи партньорски обучителни школи и институции в областта на съдебното обучение, като Висшия съдебен съвет...
повече
17.03.2015

Нови обучения по гражданско и търговско право с международни експерти през м. април 2015 г.


В рамките на проекта на НИП Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право, осъществяван с подкрепата на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, през м. април 2015 г. предстои провеждането на поредица от семинари по гражданско и търговско право с участието на международни експерти на водещи партньорски обучителни школи и институции в областта на съдебното обучение, като Висшия съдебен съвет на Италия и Министерството на...
повече
13.03.2015

Втори форум за правосъдие и права на човека - 20-22 април 2015г., София


Форумът за правосъдие и права на човека се организира в рамките на проект Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно Договор № 93-00-42/20.02.2013 г. Форумът цели да осигури платформа за обмяна на опит и идеи за защита правата на човека, изграждане на устойчива мрежа за...
повече
11.03.2015

Публична лекция на прокурор Джонатан Спайсър


Днес, 11 март 2015г. в Националния институт на правосъдието прокурор Джонатан Спайсър изнесе пред магистрати лекция на тема Съдебната система в Англия и Уелс и дейността на Кралската прокуратура. Събитието е организирано със съдействието на Посолството на Великобритания в София и е във връзка със сътрудничеството между Република България и Кралство Великобритания в сферата на правосъдието и върховенството на закона. Прокурор Спайсър започва професионалната си кариера през 1995г. като...
повече
10.03.2015

Националният институт на правосъдието приключи проект за обучение на съдебните служители от цялата страна


Проектът е на стойност 1 032603,57 лв.и е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет На пресконференция днес заместник-директорът на НИП Стоил Пашкунов отчете резултатите от приключилия 14-месечен проект Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение. 694 съдебни служители от всички органи на съдебната власт са преминали 21 обучения по граждански, търговски и наказателни дела, управление на човешките ресурси, европейско...
повече
05.03.2015

Ново: Обучения по гражданско и търговско право с международни експерти


В рамките на проекта на НИП Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право, осъществяван с подкрепата на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, предстои провеждането на поредица от семинари по гражданско и търговско право с участието на международни експерти на водещи партньорски обучителни школи и институции в областта на съдебното обучение, като: * Европейската мрежа за съдебно обучение * Висшият съдебен съвет на...
повече
27.02.2015

НИП обявява списъка с участниците в семинар по програма Наказателно правосъдие I на тема “Международно сътрудничество по наказателни дела – Европейска заповед за арест и взаимопомощ по наказателни дела”,организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение


Националният институт на правосъдието приключи набирането на български магистрати за участие в семинар по програма Наказателно правосъдие I на тема Международно сътрудничество по наказателни дела Европейска заповед за арест и взаимопомощ по наказателни дела 13 15 април 2015 г., Будапеща, Унгария, като се спазиха критериите за допустимост и оценка с оглед избягване дублирането на обучения и участници. КЛАСИРАНЕ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
повече