27.04.2015

НА 27.04.2015 Г. В Х-Л „НАЦИОНАЛ ПАЛАС” СТАРТИРА СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ ПО ПРОЕКТ ПО ОПАК «ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО»


На 27.04.2015 г. в х-л Национал Палас в гр. Сливен стартира обучение с международно участие, на тема Съдебни експертизи по трудови дела. Обучението е от планираната поредица обучения, организирани в рамките на осъществявания от Националния институт на правосъдието проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право и е предназначено за 35 съдии, които разглеждат трудови дела. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма...
повече
24.04.2015

Семинар по интелектуална собственост в Букурещ


Европейската мрежа за съдебно обучение организира семинар на темаИнтелектуална собственост. Той ще се проведе в градБукурещ, Румъния от 05-ти до 06-ти юни2015. Работните езици на семинараса английски и френски. Кандидатите трябва да самагистрати с предимство за гражданските съдиии да заявят желанието си за участие като изпратят името си, институцията, в която работят и електронната си пощасамо по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;тел. №02 9359 118).Организаторите не допускат...
повече
24.04.2015

Свободни места за обучение на тема „Международно право, национално право и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи”, 12-14 май 2015 г. в гр. Сливен


На 12 14 май 2015 г. в хотел Национал палас, гр. Сливен, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема Международно право, национално право и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи в рамките на проекта Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, осъществяван с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм. Лектори в обучението...
повече
24.04.2015

Обучение на тема „Материалноправни и процесуалноправни аспекти на производството по несъстоятелност по Търговския закон”


В периода 13 15 май 2015 г. във ваканционно селище Санта Марина, гр. Созопол ще се проведе обучение на тема Материалноправни и процесуалноправни аспекти на производството по несъстоятелност по Търговския закон, организирано от Националния институт на правосъдието в рамките на проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право, осъществяван по Оперативна програма Административен капацитет. Семинарът ще бъде проведен от международен екип от експерти с...
повече
20.04.2015

НА 20.04.2015 Г. В Х-Л „МЕРИДИАН БОЛЯРСКИ” СТАРТИРА СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ ПО ПРОЕКТ ПО ОПАК «ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО»


На 20.04.2015 г. в конферентната зала на х-л Меридиан Болярски в гр. Велико Търново стартира обучение с международно участие, на тема Актуални въпроси на наследственото право. Регламент 650/2012. Европейско удостоверение за наследници.. Обучението е от планираната поредица обучения, организирани в рамките на осъществявания от Националния институт на правосъдието проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право и е предназначено за 35 съдии и държавни...
повече
20.04.2015

Започна вторият годишен Форум за правосъдие и права на човека


Заместник-директорът на Националния институт на правосъдието, г-жа Нели Маданска и посланикът на Кралство Норвегия в България, Н.пр. Гюру Катарина Викьор откриха тридневния годишен Форум за правосъдие и права на човека. Събитието, което се превръща в традиционно за НИП, е основен акцент на проект Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, Норвежки финансов механизъм...
повече
20.04.2015

Предстоящо обучение, организирано в партньорство с Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България


За изпълнението на проект Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници по Оперативна програма Административен капацитет Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в обучениe в България на тема Поведенчески анализ, психология и език на тялото, което ще се проведе от 11 до 13 май 2015 г. в гр. Велинград. Организатор на обучението е Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България (ДИ). Сроковете и условията за...
повече
17.04.2015

Езиков курс по правен френски език в Букурещ


Националният институт на магистратурата на Румъния организира курс на темаПравен френски език. Той ще се проведе в град Букурещ, Румъния от 18-ти-ти до 22-ри май 2015,катосе изисква свободно владеене нафренски език. Кандидатите трябва дасамагистрати и да заявят желанието си за участие като изпратят името си, институцията, в която работят и електронната си пощасамо по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;тел. №02 9359 118).Организаторите не допускат получаване на заявки директно...
повече
16.04.2015

Специална награда на журито на полуфинала на състезанието ТЕМИС


На 10.04.2015г. тримата кандидати за младши магистрати, които се обучават в Националния институт на правосъдието - Елена Зиновиева, Иван Стефанов и Сава Шишенков, ръководени от постоянния преподавател в Института, прокурор Димитрия Дърмонска взеха специалната награда на журито на полуфинала на състезанието ТЕМИС, което се организира от Европейската мрежа за съдебно обучение /ЕМСО. Специалната награда на журито е присъдена на българския отбор и в трите категории за изключително качество на...
повече
06.04.2015

Предстоящи обучения, осъществявани с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм


В рамките на продължениетo на проектa Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, осъществяван с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм, през м. април - юли 2015 г. ще бъдат проведени поредица от обучения, посветени на Европейската конвенция за защита на правата на човека. Международни екипи от експерти на Съвета на Европа и български магистрати ще участват в...
повече