08.10.2019

НИП проведе онлайн семинар на тема „Вербална/невербална комуникация“


На 8 октомври 2019 г. Националният институт на правосъдието проведе онлайн семинар (уебинар) на тема Вербална/невербална комуникация, предназначен за магистрати и други представители от съдебната власт. Обучение в подобен дистанционен формат, провеждащ се в реално време, се организира за втори път от Института в хода на осъществяване на дейностите по проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран от Оперативна програма Добро управление. Тематиката...
повече
03.10.2019

Резултати от проучване сред магистратите и съдебните служители, участвали в обучения по теми, относими към ефективността на наказателното производство в светлината на стандартите, заложени в практиката на ЕСПЧ, проведени в периода 2016-2019 г.


Със заповед на директора на Националния институт на правосъдието е създадена работна група, съставена от служители на Института, която да извърши анализ на дългосрочния ефект от обученията по проблеми, свързани с ефективността на разследването по наказателни дела, в светлината на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). В обхвата на анализа са включени обучения в посочената тематична област, проведени в периода 2016-2019 г. от НИП и Прокуратура на Република България....
повече
02.10.2019

В Портала за електронни обучения на НИП са достъпни следващите две помагала за магистратите – „Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС“ и „Европейско гражданство. Вътрешни политики на ЕС“


Помагалата са съставени в изпълнение на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран от Оперативна програма Добро управление чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието. Електронното съдържание на помагалата е достъпно за регистрирани потребители във виртуалната читалня на Националния институт на правосъдието на адрес: http://e-learning.nij.bg. Регистрация в Портала за електронно обучение можете да направите и при избиране на...
повече
01.10.2019

Стартира учебната година на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2019-2020 г.


С пожелания за здраве и успешно обучение, приветствия към кандидатите за младши магистрати отправиха г-жа Миглена Тачева директор на Националния институт на правосъдието, г-н Данаил Кирилов министър на правосъдието и пазител на държавния печат и г-жа Мария Шишкова заместник на Главния прокурор на Република България. В присъствието на членове на Управителния съвет на НИП, на постоянните преподаватели, временни преподаватели и кандидатите за младши магистрати отец Михаил Михайлов,...
повече
30.09.2019

Съдия Арабаджиев от Съда на ЕС води първия мастър клас на тема “Принципите на върховенството на правото и на взаимното доверие между държавите членки в правото на Европейския съюз”


Над 40 съдии, прокурори, следователи, преподаватели на Националния институт на правосъдието, членове на Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС участваха в дискусията със съдия Александър Арабаджиев на тема Принципите на върховенството на правото и на взаимното доверие между държавите членки в правото на Европейския съюз. Със събитието бе даден старт на новата инициатива на НИП, свързана с провеждането на поредица от мастър класове, насочени към развиването на...
повече
27.09.2019

Съдии и прокурори от специализираните и пограничните съдилища и прокуратури участват в обучение на тема „Международно сътрудничеството по наказателни дела в ЕС“


38 съдии и прокурори от специализираните съдилища и прокуратури, Софийския градски съд, Софийска градска прокуратура, Софийския районен съд и Софийска районна прокуратура, както и от пограничните съдилища и прокуратури Варна, Бургас, Хасково, Русе, Кюстендил и Благоевград взеха участие в специализирано обучение на тема Международно сътрудничество по наказателни дела. Евроджъст. Европейската съдебна мрежа. Европейска заповед за разследване. Европейска заповед за арест, организирано от...
повече