Обучение на съдебни заседатели

Начало | Обучение на съдебни заседатели

Обучение на съдебни заседатели

В помощ на съдебните заседатели НИП разработи учебно помагало „Наръчник на съдебния заседател”. Автори на помагалото са Владимир Астарджиев - съдия в Апелативен съд София и съдиите от Софийския районен съд Иван Стоилов и Полина Величкова.

 

Наръчникът съдържа основни понятия и принципи от наказателното право и процес, етични норми и изисквания за работата на съдебния заседател, както и информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебния заседател и насоки за организация на работата му като член на съдебния състав.

 

Разработването на помагалото е в изпълнение на отговорността на НИП съвместно със съдилищата да организира и провежда обучение на съдебните заседатели в началото на мандата им (чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт). 

 

Наръчникът на съдебния заседател публикуван по-долу във формати, достъпни за различни електронни устройства.

 

 "Наръчник на съдебния заседател"

 

doc

 

pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Издадена от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., в сила от 10.10.2017 г.