Oбучения в Европа

Начало | Обучение на съдебната администрация | Oбучения в Европа

Oбучения в Европа

Покана за участие в обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – Трир, Гемания (код 121DT45f)

В периода 18 21 октомври 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на обучение на тема Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители (код 121DT45f), което ще се проведе в присъствен формат в гр. Трир, Германия. Обучението е част пакет идентични обучения в различни държави от ЕС, като те се осъществяват в рамките на партньорско споразумение на проект...
повече

Покана за участие в обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – Утрехт, Кралство Нидерландия (код 121DT65f)

В периода 22 25 ноември 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на обучение на тема Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители (код 121DT65f), което ще се проведе в присъствен формат в гр. Утрехт, Кралство Нидерландия. Обучението е част пакет идентични обучения в различни държави от ЕС, като те се осъществяват в рамките на партньорско споразумение...
повече

Покана за участие в онлайн обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – Лисабон, Португалия (код 121DT05e)

В периода 8 11 март 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на обучение на тема Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители (код 121DT05e), което ще се проведе в дистанционен онлайн формат от гр. Лисабон, Португалия. Обучението е част пакет идентични обучения в различни държави от ЕС, които ще се проведат до края на 2021 г. Обученията се...
повече

Покана за участие в обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – Краков, Полша (код 120DT15)

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че организацията домакин KSSIP на планираното събитие в гр. Краков, Полша анулира присъствения формат на обучението предвид влошаващата се пандемична обстановка в Европа и частично наложените забрани за пътуване в редица държави и ще предложи събитието в дистанционен видеоконферентен формат, като периодът на провеждане се запазва: 2 - 5.11.2020 г. Заявилите участие в присъствения формат на обучението ще бъдат известени по имейл за промяната, а срокът за...
повече

Покана за участие в обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – София, България (код 119DT27)

В периода 2 5 декември 2019 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия, при организирането на обучение на тема Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители (код 119DT27), който ще се проведе в гр. София, НИП. Обучението е второто събитие от поредица от 7 идентични чуждоезикови обучения, в които биха могли да се включат участници от България, които ще се проведат в различни...
повече