Oбучения в Европа

Начало | Обучение на съдебната администрация | Oбучения в Европа

Oбучения в Европа

Покана за участие в паневропейски правен семинар на тема „Трансгранично прилагане на гражданскоправни искове: опростени европейски процедури“, организиран от Академията по европейско право (ERA) и НИП в гр. Брюксел, Кралство Белгия (код 121DT77f)

В периода 9 10 декември 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на паневропейски пилотен семинар на тема Трансгранично прилагане на гражданскоправни искове: опростени европейски процедури (код 122DT77f), който ще се проведе в присъствен формат в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Събитието се осъществява в рамките на партньорско споразумение на проект По-добро изпълнение на европейските трансгранични...
повече

Покана за участие в обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – Утрехт, Кралство Нидерландия (код 121DT65f)

В периода 22 25 ноември 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на обучение на тема Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители (код 121DT65f), което ще се проведе в присъствен формат в гр. Утрехт, Кралство Нидерландия. Обучението е част пакет идентични обучения в различни държави от ЕС, като те се осъществяват в рамките на партньорско споразумение...
повече

Покана за участие в обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – Утрехт, Кралство Нидерландия (код 121DT65f)

В периода 22 25 ноември 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на обучение на тема Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители (код 121DT65f), което ще се проведе в присъствен формат в гр. Утрехт, Кралство Нидерландия. Обучението е част пакет идентични обучения в различни държави от ЕС, като те се осъществяват в рамките на партньорско споразумение...
повече

Покана за участие в обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – Трир, Гемания (код 121DT45f)

В периода 18 21 октомври 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на обучение на тема Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители (код 121DT45f), което ще се проведе в присъствен формат в гр. Трир, Германия. Обучението е част пакет идентични обучения в различни държави от ЕС, като те се осъществяват в рамките на партньорско споразумение на проект...
повече

Покана за участие в онлайн обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – Лисабон, Португалия (код 121DT05e)

В периода 8 11 март 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на обучение на тема Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители (код 121DT05e), което ще се проведе в дистанционен онлайн формат от гр. Лисабон, Португалия. Обучението е част пакет идентични обучения в различни държави от ЕС, които ще се проведат до края на 2021 г. Обученията се...
повече