Европейски документационен център

Начало | Електронно обучение и информационни ресурси | Европейски документационен център

Документационен център по право на ЕС

Към дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси” на Националния институт на правосъдието е изграден Европейски документационен център. Чрез него се осигурява пряк, бърз и лесен достъп до релевантна информация относно законодателството и практиката на Европейския съюз. 
Европейският документационен център е информационна служба, която:
  • насърчава и укрепва преподавателската и изследователска дейност в областта на европейската интеграция; 
  • подпомага съдиите, прокурорите и следователите за прилагане на правото на Европейския съюз (acquis communautaire) и достигане на европейските стандарти за качествено правосъдие; 
  • осигурява широк достъп до информация за ЕС под формата на документи, материали, CD и DVD за гражданите.