Електронно обучение

Начало | Електронно обучение и информационни ресурси | Електронно обучение

Електронно обучение

В областта на организирането и провеждането на електронни  обучения Националният институт на правосъдието насочва усилията си към разработване на устойчиви обучителни програми, предоставяне на актуални теми за обучение и формиране на виртуални общности сред българските магистрати и съдебни служители. В учебната програма ежегодно се включват разнообразни електронни курсове в иновативни формати, представляващи интерес за целевата група на Института. 

 

Електронните обучения имат безспорни предимства като: съвместимост с преките ангажименти на участниците, икономичност, децентрализация, възможност за подробно и задълбочено изучаване на учебното съдържание, индивидуален подход. Благодарение на тези преимущества електронната форма се превръща в приоритет за много европейски школи, специализирани в обучението на магистрати и съдебни служители.

 

Електронното обучение в НИП се провежда в специален уеб базиран Портал на адрес: http://e-learning.nij.bg, разработен за целите на обучението в НИП. До Портала имат достъп регистрирани потребители от категорията лица, включени в разпоредбата на чл. 249, ал.1 от Закона за съдебната власт. В него се публикува информация за предлаганите обучения, конкретни новини за всяко отделно обучение, има възможност за пряка комуникация между участниците, между участниците и преподавателя и със служителите на дирекцията. 

 

В Портала може да влезете оттук.