Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 26.10.2020 - 16.11.2020
"Ползване на електронните ресурси на ЕСМ" ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001

Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Лилия Иванова - тел. 02 9359 104; l.ivanova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи наказателни дела, прокурори и следователи, съдебни и прокурорски помощници
Начална дата за записване: 17.09.2020
Крайна дата за записване: 20.10.2020
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация