График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 11.09.2020 - 17.09.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от РС Средец (в изпълнение на чл. 30 от Наредба №7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73 ал. 6 от ЗСВ)
Начална дата за записване: 08.09.2020
Крайна дата за записване: 11.09.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 21.09.2020 - 21.09.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Карнобат, Съдебна палата
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от РС Карнобат (в изпълнение на чл. 30 от Наредба №7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73 ал. 6 от ЗСВ)
Начална дата за записване: 20.08.2020
Крайна дата за записване: 21.09.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 23.09.2020 - 30.10.2020
"Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи граждански дела (приоритетно насочено към съдии от Софийски градски съд)
Начална дата за записване: 28.04.2020
Крайна дата за записване: 15.09.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 23.09.2020 - 21.10.2020
"Въвеждащо обучение на новоназначени съдебни служители" ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001 (дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма)
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: електронно дистанционно обучение
За контакт: Лилия Иванова - тел. 02 9359 104; l.ivanova@nij.bg;Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители със стаж до 1 година в съдебната система; препоръчително е включване и в последващо присъствено обучение “Практическо приложение на основните принципи в административната дейност на новоназначени съдебни служители”, което ще се проведе в периода 27-28.10.2020 г., град София
Начална дата за записване: 21.07.2020
Крайна дата за записване: 14.09.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 25.09.2020 - 25.09.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Бургас, Съдебна палата
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от РС Бургас (в изпълнение на чл. 30 от Наредба №7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73 ал. 6 от ЗСВ)
Начална дата за записване: 09.09.2020
Крайна дата за записване: 25.09.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация