График на обученията

Архив


Избери година:

2018

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 22.02.2018 - 23.02.2018
Регламент 1215/2012, Европейска заповед за запор на банкови сметки, Европейска заповед за плащане
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София, НИП, зала 42
За контакт: Корнелия Кирилова - тел. 029359161; k.kirilova@nij.bg
Участници:
Аудитория: 35 съдии, разглеждащи граждански и търговски дела на районно, окръжно и апелативно ниво, съдебни помощници и служители на МП
Начална дата за записване: 02.02.2018
Крайна дата за записване: 15.02.2018
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 22.02.2018 - 22.02.2018
Актуални проблеми по приложението на НПК във връзка с измененията и допълненията, приети със ЗИДНПК, ДВ, бр. 63, в сила от 05.11.2017 г.
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София, НИП, зала 201
За контакт: Димитър Митев - тел. 029359163, е-поща: d.mitev@nij.bg
Участници:
Аудитория: административни ръководители на апелативни, окръжни и специализирани прокуратури
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 23.02.2018 - 23.02.2018
"Административно обслужване на граждани със специфични потребности"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София, НИП, зала 32
За контакт: Анна Гергова - тел. 02 9359 179; a.gergova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни служители от ВКС и ВАС
Начална дата за записване: 02.02.2018
Крайна дата за записване: 19.02.2018
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 27.02.2018 - 20.03.2018
"Закон за местните данъци и такси"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Неприсъствена форма
За контакт: Зина Филчева - тел. 029359001; z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ
Начална дата за записване: 05.02.2018
Крайна дата за записване: 20.02.2018
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 27.02.2018 - 26.03.2018
"Актуални въпроси на присъждането на обезщетения по договори за застраховка"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Неприсъствена форма
За контакт: Корнелия Кирилова - тел. 029359161; k.kirilova@nij.bg
Участници:
Аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ
Начална дата за записване: 05.02.2018
Крайна дата за записване: 20.02.2018
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация