График на обученията

Архив


Избери година:

2017

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 27.11.2017 - 28.11.2017
Прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Направление: Текущо обучение
Място: НИП
За контакт: Aнгелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии, прокурори, следователи
Начална дата за записване: 01.06.2017
Крайна дата за записване: 01.08.2017
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 28.11.2017 - 21.12.2017
Електронно дистанционно обучение “Доказване и доказателствени средства в гражданския процес - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Учебно-информационен център - Дистанционно обучение
Място: Електронно обучение
За контакт: Корнелия Кирилова - тел. 029359161; k.kirilova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи граждански дела и съдебни помощници
Начална дата за записване: 06.07.2017
Крайна дата за записване: 05.11.2017
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 30.11.2017 - 30.11.2017
Съдебна практика по чл. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Измененията на същия закон, в сила от 05.11.2017 г.
Направление: Текущо обучение
Място: НИП, УИЦ, зала 32
За контакт: Нина Димова - тел. 02 9359 143; n.dimova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии и съдебни помощници от административните съдилища
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: 22.11.2017
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 04.12.2017 - 10.12.2017
Административният договор в здравеопазването
Направление: Учебно-информационен център - Дистанционно обучение
Място: Обучението се осъществява във формат „работа с казуси“ (преподавателят избира интересен и актуален к
За контакт: Зина Филчева - тел. 029359001, е-mail: z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии, съдебни служители и лица по чл. 249, ал.1, т.2 ЗСВ
Начална дата за записване: 25.10.2017
Крайна дата за записване: 30.11.2017
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 08.12.2017 - 08.12.2017
Промените в ЗИНЗС, публикувани в ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г., в контекста на чл. 3 от ЕКПЧ. Анализ на разпоредбите и проблеми при прилагането им
Направление: Текущо обучение
Място: Бургас, хотел “България”
За контакт: Корнелия Кирилова - тел. 02 9359 161, k.kirilova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии от административните съдилища и съдебни помощници
Начална дата за записване: 20.11.2017
Крайна дата за записване: 30.11.2017
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация