График на обученията

Архив


Избери година:

2018

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 28.05.2018 - 28.05.2018
"Актуални положения в защитата на личните данни в светлината на Директива (ЕС) 2016/680"
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: НИП, зала 201
За контакт: Нина Димова - тел. 02 9359 143; n.dimova@nij.bg
Участници:
Аудитория: Административни ръководители на апелативните и окръжните прокуратури, прокурори и служители от администрацията на прокуратурите
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 29.05.2018 - 29.05.2018
Представяне на анализ на тема "Престъплението измама" - Дискусия
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: София, НИП, зала 201
За контакт: Янислава Андреева - тел. 029359162, е-поща: y.andreeva@nij.bg
Участници:
Аудитория: 40 места, с покана
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 01.06.2018 - 15.06.2018
"Документиране на граници и очертания на обектите на вещни права"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Неприсъствена форма
За контакт: Лилия Иванова - тел. 029359 104, l.ivanova@nij.bg
Участници:
Аудитория: магистрати и др. лица по чл. 249, ал.1, т. 2 от ЗСВ
Начална дата за записване: 05.02.2018
Крайна дата за записване: 21.05.2018
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 11.06.2018 - 29.06.2018
"Престъпленията срещу културно-историческото наследство – особености на съставомерността"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Неприсъствена форма
За контакт: Лилия Иванова - тел. 029359 104, l.ivanova@nij.bg
Участници:
Аудитория: магистрати, др. лица по чл. 249, ал.1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи по НПК
Начална дата за записване: 05.02.2018
Крайна дата за записване: 04.06.2018
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 13.06.2018 - 15.06.2018
Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни договори - облигационноправни и вещноправни аспекти - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място:
За контакт: Емил Георгиев - тел. 029359184; е-поща: e.georgiev@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии районните съдилища и окръжните съдилища, разглеждащи граждански и търговски дела
Начална дата за записване: 05.04.2018
Крайна дата за записване: 18.05.2018
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация