График на обученията

Архив


Избери година:

2018

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 22.10.2018 - 18.11.2018
"Обучение на обучители - ниво 1"- ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Онлайн обучение
За контакт: Янислава Андреева - тел. 02 9359 162; y.andreeva@nij.bg;Светла Тодорова - тел. 02 9359 104; todorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: С покана (до участниците в електронна дискусионна общност на преподавателите на НИП, проведена през 6-30.03.2018 г.)
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 23.10.2018 - 24.10.2018
"Управление и развитие на екипи. Екипна работа и ефективност" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София, х-л "Света София", зала "Света София"
За контакт: Анна Гергова, програмен сътрудник, тел. 02 9359 179, имейл: a.gergova@nij.bg
Участници:
Аудитория: ръководни служители от администрацията на ПРБ
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 23.10.2018 - 23.11.2018
„Съдебна практика по ЗУСЕСИФ – административноправни аспекти“
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева, програмен координатор, дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси", тел. 02 9359 001, електронна поща: z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: магистрати и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ
Начална дата за записване: 22.08.2018
Крайна дата за записване: 25.09.2018
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 25.10.2018 - 25.10.2018
"Преюдициални запитвания към СЕС в областта на убежището"
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София
За контакт: Диляна Петровска - тел.02 9359 237, d.petrovska@nij.bg; Нина Димова - тел. 02 9359 143; n.dimova@nij.bg
Участници:
Аудитория: Съдии от Върховния административен съд, Административен съд София-град, Административен съд Хасково, Административен съд Сливен и съдебни помощници
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: 28.09.2018
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 29.10.2018 - 12.11.2018
„Обявяването на трудови правоотношения от органите на инспекциите по труда - предпоставки, компетентност на органа и оспорване на актовете пред съд“ - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Светла Тодорова, програмен координатор, дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси", тел. 02 9359 104, електронна поща: todorova@nij.bg
Участници:
Аудитория: магистрати и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ
Начална дата за записване: 28.08.2018
Крайна дата за записване: 15.10.2018
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация