График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 01.12.2020 - 02.12.2020
"Гражданско деловодство" ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: ОТЛОЖЕНО
За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата в цялата страна
Начална дата за записване: 17.08.2020
Крайна дата за записване: 01.11.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 01.12.2020 - 02.12.2020
"Приложение на системите за вътрешен контрол в съдилищата" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: ОТЛОЖЕНО
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 029359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни администратори, съдебни служители (вътрешен одит), административни секретари и главни счетоводители
Начална дата за записване: 15.09.2020
Крайна дата за записване: 28.10.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 09.12.2020 - 10.12.2020
Уебинар "Разпределение. Несеквестируемост" ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Уебинар
За контакт: Ангелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи граждански дела, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни помощници
Начална дата за записване: 18.11.2020
Крайна дата за записване: 30.11.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 10.12.2020 - 21.12.2020
"Основни принципи при прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари в дейността на администрацията от органите на съдебната власт"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители, ангажирани с организирането и възлагането на обществени поръчки
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: До запълване броя на участниците
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация