Преглед на обученията

Архив


Избери година:

2023

Начало | График на обученията | Преглед на обученията

Преглед на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 10.02.2023 - 10.02.2023
Уебинар "Актуални промени в Кодекса на труда и практическите им измерения"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Портал за ЕО
За контакт: Зина Филчева, програмен координатор, (02)9359001, z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: Поради запълване на местата, заявката в ИСУПО е затворена за попълване.
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 14.02.2023 - 14.02.2023
"Начално обучение на съдебни заседатели от ОС Варна"
Направление: Обучение на съдебната администрация
Място: ОС Варна
За контакт: Анна Гергова, тел. 02 9359 179; e-mail: a.gergova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от ОС Варна 2022 - 2026 г.
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 14.02.2023 - 14.03.2023
„Въвеждащо обучение за новоназначени съдебни служители“ (дистанционна част от комбинирано обучение)
Направление: Обучение на съдебната администрация
Място: Портал за електронно обучение на НИП
За контакт: Габриела Бакалова, тел. 02 9359 147; е-mail: g.bakalova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата със стаж до 6 месеца в съдебната система; задължително е включване във втората част на обучението „Практическо приложение на основните принципи в административната дейност на новоназначени съдебни служители“, което ще се проведе присъствено в периода 28-29.03.2023 г.
Начална дата за записване: 06.01.2023
Крайна дата за записване: 29.01.2023
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 14.02.2023 - 14.02.2023
"Начално обучение на съдебни заседатели от РС Пловдив"
Направление: Обучение на съдебната администрация
Място: РС Пловдив
За контакт: Лилия Димитрова-Зарева, тел. 02 9359 142; e-mail; l.zareva@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от РС Пловдив с мандат 2023-2027 г.
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 20.02.2023 - 24.02.2023
„Мониторинг на мрежови услуги, ресурси на хоста и компоненти на сървъра (Nagios, Checkmk, Cacti, Zabbix, Icinga2, PRTG)“ (уебинар)
Направление: Обучение на съдебната администрация
Място: Портал за електронно обучение на НИП
За контакт: Велин Турмаков, тел. 02 9359 135; e-mail: v.tourmakov@nij.bg
Участници:
Аудитория: системни администратори от съдилищата
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация