24.01.2020

Директорът на НИП определи датите за провеждане на писмените и устни изпити на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2019-2020 г.


Заповед № РД-11-4/24.01.2020 г. на Директора на НИП за определяне на датите за провеждане на писмените и устните изпити на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи - випуск 2019-2020г. в края на обучението в Националния институт на правосъдието.
повече
22.01.2020

Дигиталните експертизи в наказателното преследване


65 съдии, прокурори, следователи, кандидати за младши съдии, кандидати за младши прокурори, експерти от НИК-МВР и инспектори от ГДБОП участваха в лекцията на Патрик Боаменю, експерт по киберпрестъпност към Службата на ООН по наркотиците и престъпността на тема Използването на дигитални експертизи като доказателство в наказателното разследване, която се проведе на 22.01.2020 г. в зала 201 на НИП. Събитието се организира с подкрепата на Британското посолство в София и на Кралската...
повече
17.01.2020

Сборник с материали, посветен на детското правосъдие в България


Представяме на вниманието на работещите по дела с деца материали от международната конференция Българското правосъдие за деца - 30 години след Конвенцията за правата на детето, проведена на 28-29 ноември 2019 г. от Фондация Български център за нестопанско право съвместно с Националния институт на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Института за държавата и правото при БАН, с подкрепата на УНИЦЕФ България. Поводът за конференцията бе отбелязването на 30-ата годишнина от приемането на...
повече
14.01.2020

Посолството на Франция в България отпуска стипендии за български съдии и прокурори


Посолството на Франция в България предоставя възможност за отпускане на стипендии на български магистрати за участие в обучения от каталога на Националната школа на магистратурата на Франция. Основно изискване за участие в обученията е владеенето на френски език. Подробна информация за тези обучения и за необходимите документи за кандидатстване е достъпна на интернет страницата на Френския институт в България: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/obutchenia/; лице за контакт в...
повече
10.01.2020

Издания на Европейската мрежа за съдебно обучение в областта на върховенството на правото


Представяме на вниманието на магистратите и работещите в съдебната система две нови публикации на Европейската мрежа за съдебно обучение, изготвени по проекта на ЕМСО в областта на върховенството на правото: Върховенството на закона в Европа. Гледната точка на практиците и на академичната общност; Наръчник за обучение на съдии и прокурори в областта на върховенството на закона. В рамките на проекта на ЕМСО бяха проведени поредица от 6 обучения и един уебинар на Мрежата с оглед...
повече
20.12.2019

Утвърден експерт на ООН по киберсигурност, дигитални експертизи и разследвания на киберпрестъпления с лекция в НИП


На 22 януари 2020 г. (сряда) от 10.00 ч. до 12.00 ч. в зала 201 на НИП г-н Патрик Боаменю, експерт от Службата на OOH по наркотиците и престъпността ще представи лекция на тема Използването на дигитални експертизи като доказателство в наказателното разследване. Лекцията ще включва въпроси като: дигитални експертизи и използването им като доказателствени средства, автоматични търсачки, GPS системи, визуален анализ и визуални бази данни, блокчейн технологии, системи за дигитално наблюдение и...
повече