23.10.2020

Уебинар за съдии и съдебни помощници по прилагането на Кодекса за застраховането


На 23.10.2020 г. стартира интерактивният уебинар на тема Кодекс за застраховането за съдии и съдебни помощници от апелативен район Велико Търново. Преподавател в обучението е съдия Емилия Василева от Върховния касационен съд. На уебинара ще бъдат обсъдени практически въпроси във връзка с прилагането на Кодекса за застраховането, като ще бъде представена актуалната практика на Върховния касационен съд. Уебинарът се организира в рамките на Програмата за регионално обучение на Националния...
повече
22.10.2020

Уебинар в областта на международното правно сътрудничество между България и Обединеното Кралство, организиран от НИП и Кралската прокурорска служба


Над 60 съдии, прокурори от Върховна касационна прокуратура и Специализирана прокуратура, следователи, служители на Държавна агенция Национална сигурност и преподаватели на НИП взеха участие в интерактивния уебинар на тема Международно правно сътрудничество между България и Обединеното Кралство, който Националният институт на правосъдието проведе на 22 октомври 2020г., с подкрепата на Британско посолство, София. Преподавателският екип включваше представителя на Кралската прокурорска служба,...
повече
15.10.2020

Обучение на тема "Ползване на електронните ресурси на Европейската съдебна мрежа"


В периода 26.10. 16.11.2020 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение, посветено на представяне на Европейската съдебна мрежа като професионална общност, специализирана в областта на международното сътрудничество по наказателни дела и ролята на Евроджъст (Евроюст) в противодействието на трансграничната престъпност. Преподаватели и модератори на дискусиите са: * Ангелина Лазарова, съдия в Апелативен съд Варна * Светла Иванова, прокурор в...
повече
14.10.2020

Уебинар, посветен на правата на заподозрените и обвиняемите лица с увреждания


На 26 октомври 2020 г. Националният институт на правосъдието съвместно с Центъра за изследване на демокрацията организират уебинар на тема: Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения: Идентификация, комуникация и защита на правата. Обучението е предназначено за съдии по наказателни дела, прокурори, съдебни и прокурорски помощници. Повече информация за планираното обучително събитие можете да получите от приложената проектопрограма. За заявяване...
повече
12.10.2020

Отменя се обучението „Прилагане на Европейската заповед за разследване. Годност на доказателствата“, планирано да се проведе на 14 – 16.10.2020 в зала 201 на НИП


Уважаеми колеги, В последните дни има два позитивни резултата от PCR тестове на служители на НИП. Днес (12.10.2020 г.) се извършва дезинфекция на всички помещения на Института. НИП преминава в дистанционен режим на работа до изследване на служителите на Института, които са били в контакт с вирусоносителите. Отменя се обучението Прилагане на Европейската заповед за разследване. Годност на доказателствата, планирано да се проведе на 14 16.10.2020 в зала 201 на НИП. Запазва се графикът на...
повече
08.10.2020

Глобалната мрежа за съдебен интегритет организира уебинар на тема “Проучване на въздействието на организираната престъпност и корупцията върху етиката и независимостта на съдебната власт”


На 12 октомври 2020 г. (понеделник) от 16:00 до 16:50 часа българско време ще се проведе уебинар на тема Проучване на въздействието на организираната престъпност и корупцията върху етиката и независимост на съдебната власт . Събитието е част от поредицата уебинари на Глобалната мрежа за съдебен интегритет и се организира по повод Десетата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. Ще бъдат разгледани въпроси, свързани с...
повече
06.10.2020

Уебинари на Академията за европейско право


Академията за европейско право, чрез Националния институт на правосъдието, отправя покана за участие в следните уебинари: Прилагане на европейското антидискриминационно законодателство, 26-27 октомври 2020г. (работни езици английски и френски); Заявки за участие се попълват електронно в срок до 12 октомври 2020 г., (понеделник) до 12:00 ч. на обяд; Законодателство на ЕС в областта на равнопоставеността, 09-11 ноември 2020г. (работни езици английски и испански); Заявки за участие се...
повече
06.10.2020

Уебинар на ЕМСО с участието на български съдебни обучители на тема „Публичността като основен принцип на наказателното производство в контекста на цифровото правосъдие”, 7 октомври 2020, 14:00 – 15:00 часа


На 7 октомври 2020 г. от 14:00 до 15:00 часа българско време ще се проведе уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема Публичността като основен принцип на наказателното производство в контекста на цифровото правосъдие чрез платформата Microsoft Teams. Събитието е част от поредицата уебинари в обедната почивка, които ЕМСО организира във формат 1 тема/1 експерт/1 час. Модератор на събитието е съдия Ангелина Лазарова, представител на НИП в подгрупата Наказателно правосъдие на...
повече
02.10.2020

Присъствено обучение по Закона за търговския регистър


В периода 15-16.10.2020 г., в гр. София, Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема Практически въпроси, свързани с уеднаквяване на практиката при търговската регистрация, предназначено за съдиите, разглеждащи търговски дела и дела за обжалване на откази за вписване в Търговския регистър от Великотърновски апелативен район и длъжностни лица по регистрация при териториалните поделения на Агенцията по вписванията от Велико Търново. Обучението...
повече