09.04.2020

Уебинар "Съвременните технологии в съдебната система"


На 30 април 2020 г. Националният институт на правосъдието ще проведе уебинар на тема Съвременните технологии в съдебната система, предназначен за съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и други представители на професионалната общност. Уебинарът се организира по дейност 3 Обучителни дейности за развиване на професионалната компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители по проект № BG05SFOP001-3.006-0001 Правосъдие през 21 век развиване на професионална компетентност...
повече
07.04.2020

Електронно дистанционно обучение за съдебни секретари


В периода 9 - 16.04.2020 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение, предназначено за съдебни секретари от съдилищата от Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони. Обучението се осъществява в рамките на Дейност 3 Обучителни дейности за развиване на професионалната компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители по Проект № BG05SFOP001-3.006-0001 Правосъдие през 21 век развиване на професионална компетентност и...
повече
07.04.2020

Националният институт на правосъдието организира дистанционно обучение "Дисциплинарни правомощия на административните ръководители на съдилищата"


В периода 21 април 2020 г. 1 май 2020 г. Националният институт на правосъдието ще проведе дистанционно обучение на тема Дисциплинарни правомощия на административните ръководители на съдилищата, предназначено за аудитория от административни ръководители и заместници на административните ръководители. Преподавател в обучението е съдия Милена Дечева, заместник-председател на Окръжен съд Хасково. Основна цел на обучението е запознаването на аудиторията с правомощията на ръководителите на...
повече
06.04.2020

Смесено обучение на тема „Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и медии“


В периода 16 април 8 май 2020 г. Националният институт на правосъдието организира обучение на тема Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и медии, предназначено за аудитория от съдии. Учебния план акцентира върху подобряването на комуникативните умения на съдиите, правилата за работа с медиите и начините за своевременно реагиране в условията на кризи. В рамките на обучението аудиторията ще бъде информирана за това какви са посланията, които излъчва Съдът; на какъв език говорят...
повече
06.04.2020

НИП дарява 24 000 лв. за борбата срещу COVID-19


Националният институт на правосъдието дари първите 11 000 лв. за борбата срещу разпространението на COVID-19. Сумата е преведена по дарителската сметка на Министерство на здравеопазването. Неприсъствено, Общото събрание на служителите на НИП реши полагащите им се средства от фонд СБКО за първото шестмесечие в размер на 24 000 лв. да бъдат дарени. Екипът на Националния институт на правосъдието оценява и благодари за усилията и самоотвержеността на всички лекари, медицински специалисти,...
повече
04.04.2020

Дистанционно обучение на тема „Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на съдиите“


В периода 21 април 2020 г. 8 май 2020 г. Националният институт на правосъдието организира дистанционно обучение на тема Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на съдиите. Обучението има за цел да предостави да участниците практически полезни методи и практики, целящи ефективното изпълнение на професионалните задължения, особено в настоящата ситуация на обявено извънредно положение. Предмет на дискусия ще бъде начинът на изпълнение на служебните...
повече
03.04.2020

Уебинар на тема "Съдебна практика по чл.67, ал.3 и чл.70 от НК"


На 13.04.2020 г. НИП организира уебинар на тема Съдебна практика по чл.67, ал.3 и чл.70 от НК. Уебинарът е предназначен за съдии, разглеждащи наказателни дела от районните, окръжните и апелативните съдилища. Преподавател в обучението е съдия Росица Тончева от Апелативен съд Варна. Обучението е разделено на два модула, посветени на съдебната практика по чл.70 от НК и мерките за пробационен надзор по чл.67, ал.3 от НК, както и възпитателните мерки. Предвидено е и провеждането на...
повече
03.04.2020

Електронно дистанционно обучение на тема „Начално обучение на съдебни служители“


В периода 06.04-07.05.2020 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема Начално обучение на съдебни служители, предназначено за съдебни служители от администрацията на съдилищата със стаж до 1 година. Обучението се осъществява в рамките на дейност 3 Обучителни дейности за развиване на професионалната компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители по проект № BG05SFOP001-3.006-0001 Правосъдие през 21 век развиване на...
повече
02.04.2020

Уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема „Преподаване и наставничество“


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) организира уебинар на темаПреподаване и наставничество (Tutoring and Mentoring, код ТМ/2020/03), който ще се проведе на 16 април 2020г. от 14:00 до 17:00 часа (брюкселско време). Уебинарът е насочен към представители на съдебни обучители, магистрати-наставници и представители на професионалната общност, които имат интерес да развиват и надграждат преподавателски умения. Международният преподавателски екип на уебинара включва представител на...
повече