21.04.2017

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) отправя покана за заявяване на домакинство на специализирани краткосрочни стажове в рамките на Програма за обмен 2017


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за заявяване на домакинство на специализирани краткосрочни стажове в рамките на Програмата за обмен 2017. Заявилите се за участие и одобрени от ЕМСО български магистрати ще имат възможност да приемат техен колега от страна членка на ЕС за едноседмичен стаж в една от следните области: * Трудово право * Екологично право * Бежанско право * Конкурентно право * Медиация * Семейно право * Организирана престъпност ...
повече
13.04.2017

Отлично представяне на българския отбор в международното състезание за младши магистрати „ТЕМИС”


На днешната заключителна церемония на престижното състезание за младши магистрати ТЕМИС, българският отбор получи висока оценка от международното жури в състав Джон Харди, адвокат от Лондон и лектор на Европейската мрежа за съдебно обучение в областта на международното правно сътрудничество по наказателни дела, Ана Бучар Бърглез, прокурор от Окръжна прокуратура в Любляна и Мария дел Мар Рамос Лопез-Херейро, прокурор от Генерална прокуратура на Испания. При изключително висока конкуренция...
повече
13.04.2017

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА СЪДЕБНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


В периода 18 - 26 април 2017 г. Националният институт на правосъдието организира Европейска седмица на съдебното обучение, посветена на подписването на Договора за присъединяването на България към Европейския съюз на 25.04.2005 г. и десетгодишнината от влизането му в сила на 1 януари 2007 г. Европейската седмица на съдебното обучение включва събития, насочени към ефективното прилагане на правото на ЕС и спазването на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и основните...
повече
12.04.2017

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ОТБОР НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ „ТЕМИС”


Кандидатите за младши прокурори Георги Балков, Нора Манолова и Теодора Тодорова представиха днес пред своите колеги от 10 страни членки на ЕС темата Европейското законодателство и националното му измерение при вземане предвид на присъди, постановени в държавите членки на Европейския съюз в хода на новообразувани наказателни производства. Освен българския тим презентации направиха отборите на Полша, Естония и Франция.
повече
10.04.2017

ОФИЦИАЛЕН СТАРТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ „ТЕМИС”: Седмица на самоуправлението на кандидатите за младши магистрати в НИП


Седмицата от 10 до 13 април 2017г. в Националния институт на правосъдието ще премине под знака на състезанието за младши магистрати ТЕМИС, организирано от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Днес, след кратка церемония по откриване на събитието, кандидатът за младши съдия Андрей Георгиев представи българската съдебна система пред свои колеги от 11 страни членки на ЕС, с което даде начало на сутрешната сесия на състезанието. Програмата за понеделник включва представянето на...
повече
07.04.2017

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ


В периода 10 13 април 2017г. Националният институт на правосъдието ще бъде домакин на първия полуфинал на състезанието за младши магистрати ТЕМИС, организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). 11 отбора от България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Франция, Унгария и Чехия ще представят теми в областта на международното сътрудничество по наказателни дела и ще отговарят на въпроси пред жури от изтъкнати европейски експерти. Пожелаваме успех на...
повече
06.04.2017

Посещение на делегация от Киргизстан в Националния институт на правосъдието, на 6 април 2017 г.


На 6 април 2017 г., на работно посещение в Националния институт на правосъдието пристига делегация от Киргизстан, по линия на проект Насърчаване на върховенството на закона в Киргизстан, финансиран от Европейския съюз. Посещението е по инициатива на гостуващата делегация, проявила интерес към близко сътрудничество с Прокуратура на Република България по програмите за продължаващо обучение на прокурори. В хода на визитата са предвидени срещи в НИП, насочени към цялостната дейност на...
повече
06.04.2017

Изпълнение на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието" за периода 1 - 31 март 2017 г.


В рамките на проекта Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма Добро управление се осъществяват практически насочени обучения за магистрати и съдебни служители, отчитащи специфичните потребности на конкретните целеви групи. По дейност 1 Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи за периода 1 - 31 март 2017 г. се...
повече
05.04.2017

Публична лекция на съдия Марияна Кънчева от Общия съд на ЕС в Люксембург на тема „Административният съдия и Европейският съюз. Обща система на европейското административно правосъдие”


На 20 април 2017 г. (четвъртък) от 9,30 часа в зала 201 на Националният институт на правосъдието организира публична лекция на тема Административният съдия и Европейският съюз. Обща система на европейското административно правосъдие със съдия Марияна Кънчева от Общия съд на ЕС в Люксембург. Електронни заявки за участие, достъпни на интернет страницата на НИП (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие, могат да се подават в срок до 12 април 2017 г. (сряда)....
повече