17.09.2019

Профил на кандидатите за младши магистрати – випуск 2019-2020 г.


На 01.10.2019 г. НИП открива официално новата учебна съдебна година. 28 кандидати за младши съдии, 34 кандидати за младши прокурори и 20 кандидати за младши следователи ще започнат своето 9-месечно задължително първоначално обучение. Профил на курсистите можете да намерите тук.
повече
03.09.2019

Eлектронно обучение с трансгранична присъствена среща „Събиране и използване на доказателства по дела, свързани с тероризъм”, организирано от Съвета на Европа


В рамките на Програмата на Съвета на Европа за обучение по права на човека за юристи (програма HELP) се организира електронно обучение за съдии и прокурори от държавите членки на Европейския съюз (ЕС), посветено на процесуалните гаранции при събиране и използване на доказателства по дела, свързани с тероризъм, обезпечаващи провеждането на справедливо и безпристрастно разследване по такива дела, както и необходимия баланс между защитата на националната сигурност и основните права на...
повече
29.08.2019

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ


Съдия Александър Арабаджиев ще изнесе публична лекция на тема Принципите на върховенството на правото и на взаимното доверие между държавите членки в правото на Европейския съюз. На 30 септември 2019 г. (понеделник) от 10.00 часа в зала 201 на НИП съдия Александър Арабаджиев от Съда на Европейския съюз ще изнесе лекция на тема Принципите на върховенството на правото и на взаимното доверие между държавите членки в правото на Европейския съюз.На събитието са поканени съдии, прокурори...
повече
28.08.2019

НОВ ПОДРАЗДЕЛ „ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПА“ Е СЪЗДАДЕН КЪМ РАЗДЕЛ „ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“ НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА НИП


В новия подраздел Обучения в Европа ще бъдат публикувани обучения с целева аудитория съдебна администрация, организирани по различни проектни или партньорски инициативи. Обученията ще бъдат провеждани на чужд език в България и в други страни от ЕС. Първите 2 публикувани събития ще се проведат в рамките на партньорско споразумение на проект По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа, изпълняван от...
повече
06.08.2019

Сборникът „Медиите и съдебната власт” е достъпен в електронния портал на НИП


В изпълнение на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран от Оперативна програма Добро управление чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието възложи съставянето на сборник Медиите и съдебната власт, който да бъде в помощ на магистратите и съдебните служители, обезпечаващи връзките с медиите. От днес той е на Ваше разположение в електронен формат. Негови автори са експерти с дългогодишен опит в сферата на връзките с...
повече
31.07.2019

Откриване на учебната година на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи - випуск 2019-2020


Учебната година на кандидатите за младши съдии, младши прокурори имладши следователи - випуск 2019-2020, ще се открие на 1 октомври 2019 г.от 10:00 часа, в зала 201 на Националния институт на правосъдието. В програмата е предвидено отслужване на водосвет за здраве и успехи отпредставител на Българската православна църква. По традиция, първата лекцияпред кандидатите ще бъде изнесена от директора на НИП - г-жа МигленаТачева. За официалното откриване са поканени членовете на Управителния...
повече