17.07.2019

НИП започва дискусия за надграждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати


Националният институт на правосъдието започва дискусията с втория брой на Е-бюлетина на Института (http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BGpageid=2924), изцяло посветен на задължителното първоначално обучение, през което досега успешно са преминали 1054 кандидати за младши магистрати. Представя се и анализ на съдебното обучение в 9 държави членки на ЕС Белгия, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Чехия и Швеция. Очакваме вашите мнения и предложения за...
повече
15.07.2019

Eлектронно обучение с трансгранична присъствена среща „Семейно право и права на човека”, организирано от Съвета на Европа


Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира електронно обучение за съдии и прокурори от държавите членки на Европейския съюз (ЕС), посветено на защитата на правата на човека в областта на семейното право. Обучителният курс е разработен от експерти на Съвета на Европа (СЕ) и се провежда в рамките на проекта HELP в ЕС . Той разглежда и анализира влиянието на международното право в областта на правата на човека, в частност чл. 8...
повече
12.07.2019

„Управление на съдебната власт. Ръководство за административни ръководители” е достъпно в електронния портал на НИП


В изпълнение на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран от Оперативна програма Добро управление чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието възложи съставянето на ръководство за административни ръководители и заместниците на административните ръководители Управление на съдебната власт, което е едно от 9-те учебни помагала за магистратите. От днес то е на Ваше разположение в електронен формат. Негови автори са...
повече
05.07.2019

Специална награда за българския отбор в международното състезание за младши магистрати ТЕМИС на Европейската мрежа за съдебно обучение


На приключилия днес в Националния институт на правосъдието полуфинал на международното състезание за младши магистрати ТЕМИС българският отбор в състав: младшите съдии Константина Христова, Светослав Иванов и Боряна Христова и ръководител постоянния преподавател съдия Илияна Балтова, получи специална награда. Наградата се връчва за иновативния подход при представянето на отбора и подготвения късометражен филм. В реализирането на филма участие взеха и младшите прокурори Васко Пашев и Кирил...
повече
04.07.2019

Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност


Уважаеми колеги, Предлагаме на вниманието Ви Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност, изготвен от авторски екип на Националния институт на правосъдието, включващ съдиите Костадинка Недкова от Върховния касационен съд, Анета Братанова, заместник-председател на Апелативен съд Варна; Вера Иванова, и.ф. председател на Апелативен съд Пловдив, Антоанета Андонова-Парашкевова от Окръжен съд Бургас, Диана Митева от Окръжен съд Варна...
повече
04.07.2019

Учебно помагало „Административните съдилища и правото на ЕС”, предназначено за магистратите, е достъпно в електронния портал на НИП


Помагалото Административните съдилища и правото на ЕС е съставено в изпълнение на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран от Оперативна програма Добро управление чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието. Изданието съдържа материали, изготвени от авторите: съдия Александър Арабаджиев, съдия Николай Ангелов, проф. д-р Васил Мръчков, съдия Марина Михайлова, доц. д-р Станислав Костов, проф. д-р Сашо Пенов. доц. д-р...
повече