14.01.2021

Нова информационна система за организиране на процеса на обучение в НИП


От 4 януари 2021 г. Националният институт на правосъдието започна работа с Информационната система за управление на процеса на обучение (ИСУПО). Системата е разработена по проект BG05SFOP001-3.002-0002 Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. С въвеждането на системата се създава единна електронна обучителна среда за...
повече
13.01.2021

Дистанционно обучение на тема „Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на магистратите“


В периода 25 януари 2021 г. 8 февруари 2021 г. Националният институт на правосъдието организира дистанционно обучение на тема Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на магистратите . Обучението има за цел да предостави на участниците практически полезни методи и практики, целящи ефективното изпълнение на професионалните задължения, особено в настоящата извънредна епидемична обстановка, довела до съществени промени в режима и начина на работа на...
повече
07.01.2021

НИП стартира електронни дистанционни обучения по английски и френски език за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност


В изпълнение на проект НИП модерна институция за съдебно обучение, финансиран по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието предоставя възможност за участие в електронни дистанционни обучения по английски и френски език без присъствена част чрез онлайн образователна платформа за чуждоезиково обучение. Предлаганите обучения са: * Електронни дистанционни езикови курсове по общ английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на...
повече
22.12.2020

Коледно пожелание от кандидатите за младши съдии, Випуск 2020/2021


С благодарност и Коледно настроение, нека споделим пожеланието на кандидатите за младши съдии Випуск 2020/2021 на Националния институт на правосъдието! Автор на коледния поздрав е Славена Койчева, сътворила в стих думи, свързани с Коледа, изписани в Zoom от кандидатите за младши съдии. Светли и благословени Рождественски празници!
повече
18.12.2020

Курс за самообучение и самоподготовка по юридически английски език


Представяме на Вашето внимание курс за самообучение и самоподготовка по специализиран/юридически английски език в електронен формат, изготвен по проекта на НИП Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП по Оперативна програма Добро управление (ОПДУ). Курсът е в електронна форма и включва 15 правни теми, включително от правото на ЕС. Материалите са предназначени за колеги, които владеят английски език на нива В1, В2 и С1 и искат да поддържат и/или да опресняват...
повече
17.12.2020

Покана за набиране на експерти към нова експертна група на Европейската комисия за противодействие т.нар. „стратегически дела против публичното участие“ (SLAPP, Strategic Lawsuits Against Public Participation)


Европейската комисия публикува покана за набиране на експерти към новата експертна група за противодействие на практиката за съдебно преследване на журналисти и представители на обществеността с активна гражданска позиция. За повече информация за експертната група и за кандидатстване - Register of Commission expert groups and other similar entities (europa.eu). Крайният срок за кандидатстване е 15 януари 2021 г.
повече
15.12.2020

Уебинар за прилагането на правилата за достъп до трафични данни в контекста на защитата на основните права


На 14 и 15 декември 2020 г. Националният институт на правосъдието проведе уебинар на тема Достъпът до трафични данни като допустимо ограничаване на конституционни права на гражданите, в който се включиха съдии по наказателни дела, прокурори и следователи от районно и окръжно ниво. Преподаватели в уебинара бяха съдия Анелия Щерева от Софийски градски съд, Огнян Стоичков член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както и Пламен Василев, управител на БТК НЕТ...
повече
14.12.2020

Представяне на актуализирания Наръчник на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) и Съвета на Европа в областта на убежището, границите и имиграцията


На 17 декември 2020 г. (четвъртък), 15:00 до 16:30 часа българско време ще бъде представено новото издание на Наръчника по европейско право в областта на убежището, границите и имиграцията. Инициативата се организира от Агенцията на Европейския съюз за основните права и Регистъра на ЕСПЧ в сътрудничество с Международната асоциация на съдиите в областта на бежанците и миграцията (IARMJ) и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO). За участие в събитието е необходима...
повече
08.12.2020

Годишен план за дейността на НИП за 2021 г. Приоритетни области в обучителната дейност през следващата година


На свое онлайн заседание, проведено на 7.12.2020 г. Управителният съвет на НИП прие Годишен план за дейността на Института за 2021 г. Планът за дейността на НИП очертава основни мерки и дейности, които се предвижда да бъдат разработени през следващата година в изпълнение на приетите хоризонтални политики, очертани в Стратегическия план на Института 2020 2022, приет с решение на Управителния съвет на НИП на 2.12.2019 г. В условията на продължаваща пандемична ситуация търсенето на баланс...
повече