05.06.2020

Резултати от проведените изпити на кандидатите за младши следователи


На основание чл. 258, ал. 4 ЗСВ обявяваме резултатите от изпитите, положени от кандидатите за младши следователи в края на задължителното първоначално обучение в НИП.
повече
04.06.2020

Електронно дистанционно обучение на тема „Надзорът за законност при извънредното положение. Престъпни състави и предизвикателства пред органите на досъдебното производство по време на извънредното положение“


Националният институт на правосъдието, съвместно с Прокуратурата на Република България разработи електронно дистанционна обучение на тема Надзорът за законност при извънредното положение. Престъпни състави и предизвикателства пред органите на досъдебното производство по време на извънредното положение. Обучението акцентира върху правомощията по упражняване на ефективен надзор за законност върху дейността на административните органи и издаваните от тях актове в условията на извънредно...
повече
01.06.2020

Процедура за избор на постоянен преподавател по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието


Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на двама постоянни преподаватели по наказателно право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори, випуск 2020-2021. Информация относно условията за кандидатстване и изискванията към кандидатите можете да откриете в заповед на директора на...
повече
01.06.2020

Провеждане на присъствени обучения по Програмата за регионално обучение 2020 г. на Националния институт на правосъдието


На основание заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-287/30.05.2020 г.обученията по Програмата за регионално обучение 2020 на Националния институт на правосъдието могат да се провеждат в присъствен формат при спазване на действащите противоепидемични мерки. Възможностите за провеждане на обученията в електронен или смесен формат също остават отворени. Благодарим на всички съдилища и прокуратури, които попълниха електронния формуляр за провеждане на електронни дистанционни...
повече
29.05.2020

Заповед № РД-11-30/28.05.2020 г. за актуализиране на мерките за предпазване и намаляване на риска от заразяванес COVID-19


Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка с Решение №325/14.05.2020 г. на Министерския съвет и Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, директорът на Националния институт на правосъдието издаде Заповед № РД-11-30/28.05.2020 г. за актуализиране намерките за предпазване и намаляване на риска от заразяванес COVID-19.
повече
28.05.2020

Електронно дистанционно обучение на тема "Актуални въпроси на трудовото право. Специфики при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка"


В периода 15 юни 10 юли 2020 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема Актуални въпроси на трудовото право. Специфики при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка , предназначено за съдии. Преподаватели: съдия Марияна Ширванян, Административен съд Варна, и Ина Ахмедова, държавен експерт. Обучението се провежда по проект Правосъдие през 21 век развиване на професионална компетентност и интегритет...
повече
21.05.2020

Eлектронно обучение на тема „Процесуални гаранции и права на жертвите в наказателното производство"


Националният институт на правосъдието съвместно със Съвета на Европа организира обучение в смесена форма на тема Процесуални гаранции и права на жертвите в наказателното производство, което ще се проведе в периода 25.06 31.08.2020 г. по проекта HELP в ЕС II на Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на СЕ (програма HELP). Обучението е разработено въз основа на материали на програма HELP и осигурява преглед на основните процесуални права на обвиняемия и заподозрения...
повече
21.05.2020

Уебинари на Европейската мрежа за съдебно обучение и на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището на тема „Информация за страната по произход”


Европейската мрежа за съдебно обучение и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището отправят покана за участие в поредица от пилотни уебинари на тема Информация за страната по произход. Повече информация за уебинарите можете да намерите тук.
повече
21.05.2020

Трансграничен семинар на тема „Съдебен отговор на тероризма” по програма HELP на Съвета на Европа


Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира трансграничен семинар за магистрати от държавите членки на ЕС на тема Съдебен отговор на тероризма на 21 и 22 септември 2020 г. в Съдебното училище в Барселона. Инициативата се провежда по проект Превенция на радикализацията, съдебен отговор на тероризма и международно сътрудничество по наказателни дела, осъществяван от Съвета на Европа съвместно с Конфедерацията на европейските...
повече
20.05.2020

Практическа информация за кандидатите за младши магистрати във връзка с провеждането на финалните изпити в НИП в условия на извънредна епидемична обстановка


Финалните изпити на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи випуск 2019/2020г. ще бъдат проведени в присъствена форма съобразно разпоредбите на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието /Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп. бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 10.03.2016 г., доп. бр. 27 от...
повече