Актуално

Начало | Актуално

Националният институт на правосъдието провежда проучване на нуждите от обучение на магистрати, съдебни служители и съдебни заседатели

29.09.2016

Националният институт на правосъдието започва кампания за проучване на нуждите от обучение на магистрати, съдебни служители и съдебни заседатели. Целта е да се получи представителна картина за действителните потребности в сферата на професионалното обучение, за да се формира актуален и полезен за професионалното развитие на бъдещите участници годишен план на Института за 2017 г.

 

Екипът на НИП разработи електронни анкети за проучване на нуждите от обучение, които са съобразени с техните адресати:

 

 

Анкетите са достъпни на интернет страницата на Националния институт на правосъдието - www.nij.bg, в рубриката „Проучване на нуждите от обучение” в главното меню и се попълват онлайн.

 

За да бъдем максимално полезни, се надяваме в проучването да вземат участие колкото е възможно повече представители на съответните целеви групи.

 

Анкетите са отворени за попълване в срок до 31 октомври 2016 г.

 

Съдействие по всички въпроси, свързани с проучването на потребностите от обучение, може да бъде получено от г-жа Янислава Андреева - ел. поща: y.andreeva@nij.bg, тел. 029359 162.


назад