Актуално

Начало | Актуално

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

25.05.2017
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Националният институт на правосъдието проучва интереса и езиковата подготовка на магистратите и съдебните служители по английски и френски език с оглед разработването на проект за чуждоезиково обучение по Оперативна програма „Добро управление”.  За тази цел анализираме възможностите за провеждане на езикови курсове по английски и френски език до края на 2018 г., както следва:


- основни познания по езика - начални нива А1, А2
- самостоятелно ползване на езика - нива B1, B2
- свободно владеене и ползване на езика - ниво C1
- правна терминология

Създаването и усъвършенстването на вашите езикови умения предвиждаме да бъде реализирано в рамките на следните форми на обучение:


  • присъствена - обучението се осъществява с участието на преподавател в присъствени групи в апелативните, окръжните центрове и при наличие на групи от желаещи извън тези центрове - провеждане обучения на място или осигуряване на възможности за  транспортиране на участниците до тези центрове;
  • дистанционна - обучението се осъществява в дистанционна форма с участието на преподавател, който проверява домашни задания, изпраща корекции на участниците и отговаря на техните въпроси.
  • самообучение - обучението се осъществява самостоятелно от обучаемия през електронна платформа без участието на преподавател.  Платформата разполага с учебни материали, тестове и упражнения.

 

            В случай че проявявате интерес към чуждоезиково обучение по английски или френски език, попълнете изготвения за тази цел въпросник  до 5 юни 2017 г. За повече подробности, моля посетете секцията "Чуждоезиково обучение".

 


назад