Актуално

Начало | Актуално

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ

05.06.2017
В изпълнение на стратегическия приоритет за организиране на обучения, развиващи компетентностите на магистратите от върховните съдилища и прокуратури, през м. юни - юли 2017 г. Националният институт на правосъдието стартира модулно обучение по европейско право, включващо серия от лекции и практически занятия. Програмата на учебния цикъл е разработена от проф. Жасмин Попова, Институт  по правни науки към БАН, преподавател в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", и  гл. ас. д-р Ст. Костов, преподавател по право на Европейския съюз в Софийския университет. Структурирани са 6 тематични модула, които ще се провеждат веднъж седмично до началото на м. юли 2017 г. Съдържанието на учебната програма акцентира върху актуални въпроси в областта на правосъдието във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, прилагането на правото на ЕС от националните юрисдикции и производството по преюдициални запитвания до Съда на ЕС. 
 
Първият модул, посветен на институционалната структура, компетентността, нормотворческия процес и източниците на правото на ЕС, ще се проведе на 6 юни 2017 г. от 13.30 ч. до 17.30 ч. в конферентната зала на Съдебната палата.
 

назад