Актуално

Начало | Актуално

ВИДЕООБРЪЩЕНИЕ НА ЛЕКТОРИТЕ В УЕБИНАР "ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕС И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС"

06.06.2017
     

 
На 23.06.2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе уебинар на тема "Електронни ресурси за търсене на практика на Съда на ЕС и законодателство на ЕС", организиран в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
Същностна характеристика на уебинара е, че се провежда онлайн, като лекторите в Люксембург се свързват чрез интернет с аудиторията в залата на НИП.
 
В рамките на първото по рода си онлайн обучение за магистрати и съдебни служители, Христо Кирилов, реферандер в Общия съд на ЕС,  и Радостина Стефанова - Камишева, асистент в Общия съд на ЕС,  ще представят ресурсите за търсене на практика на Съда на ЕС и законодателството на ЕС, както и възможностите за информация от допълнителните бази данни на Службата за публикации на ЕС, порталът E-Justice Portal и електронната страница на Европейския съд по правата на човека. 
 
Лицата, проявили интерес да участват в събитието, да потвърдят това до 12 юни 2017 г. чрез попълване на електронна заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие.
 
Участниците следва да попълнят преди обучението и Въпросник за участие. За попълвалите този въпросник по други обучения, не се изисква повторното му изпращане.
 
Командировъчните разходи (пътни, дневни разходи и разходи за хотелско настаняване) на участниците в обучението са за сметка на проекта.
 
Лице за контакт: Люба Райнова, програмен координатор, сл. тел. 029359126; моб. тел.:0888659562, email: l.rainova@nij.bg.
 
 

назад