Актуално

Начало | Актуално

ВТОРИ МОДУЛ НА ПРОГРАМАТА ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ

12.06.2017
На 12.06.2017 г. от 13.30 ч. до 17.30 ч. в конферентната зала на Съдебната палата ще се проведе вторият модул от учебния цикъл по европейско право, насочен към развиване на компетентности и умения на магистратите от върховните съдилища и прокуратури. Програмата на тематичния модул акцентира върху прилагането на правото на ЕС от националните юрисдикции. В рамките на сесията гл.ас.д-р Станислав Костов, преподавател по Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, ще представи и обсъди с аудиторията задълженията на националния съдия, произтичащи от принципите на директния ефект и на предимството на правото на ЕС. 
 

назад