Актуално

Начало | Актуално

Посещение на делегация от Туркменистан в Националния институт на правосъдието, на 14 юни 2017 г.

14.06.2017
На 14 юни 2017 г., на работно посещение в Националния институт на правосъдието пристига делегация от Туркменистан, по линия на проект „Подкрепа за изграждане на капацитет на публичната администрация в Туркменистан”, възложен от Европейската комисия на международен консорциум. Посещението е по инициатива на Института по публична администрация, който е страна по проекта и подпомага провеждането на срещите в България.
 
В хода на визитата в НИП са предвидени срещи, насочени към цялостната дейност на Института, с акцент върху провежданото начално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори; цялостната рамка на процеса за професионално обучение, осъществявано от структурните звена на института, както и спецификата на електронното обучение, заемащо все по-съществена част в учебната програма на НИП.
 
В заключителната част от посещението си в Националния институт на правосъдието, гостите ще имат възможност да се запознаят с учебната база и възможностите за достъп до информационни източници, предоставяни от Учебно-информационния център.
 

назад