Актуално

Начало | Актуално

Националният институт на правосъдието разработи „Наръчник на съдебния заседател”

16.06.2017

В помощ на съдебните заседатели НИП разработи учебно помагало „Наръчник на съдебния заседател”. Автори на помагалото са Владимир Астарджиев - съдия в Апелативен съд София и съдиите от Софийския районен съд Иван Стоилов и Полина Величкова.

 

Наръчникът съдържа основни понятия и принципи от наказателното право и процес, етични норми и изисквания за работата на съдебния заседател, както и информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебния заседател и насоки за организация на работата му като член на съдебния състав.

 

Разработването на помагалото е в изпълнение на отговорността на НИП съвместно със съдилищата да организира и провежда обучение на съдебните заседатели в началото на мандата им (чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт). 

 

Наръчникът на съдебния заседател е публикуван на интернет страницата на НИП в раздел „Обучение на съдебните заседатели” и е достъпен в различни електронни формати.

 

назад