Актуално

Начало | Актуално

ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

16.06.2017

На свое заседание, проведено на 15.06.2017 г., по предложение на Директора, Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избра за заместник-директори на Института г-жа Петя Илиева Гегова и г-жа Силвия Тодорова Димитрова.


назад