Актуално

Начало | Актуално

Единадесетият випуск младши магистрати завърши успешно обучението си в Националния институт на правосъдието

03.07.2017

На официална церемония в Националния институт на правосъдието единадесетият випуск младши магистрати получи своите удостоверения за завършено задължително първоначално обучение, както и решенията на ВСС за назначаването им в органите на съдебната власт. 

 

Приветствия към младшите магистрати отправиха министърът на правосъдието, г-жа Цецка Цачева, заместникът на главния прокурор при Върховната административна прокуратура, г-жа Ася Петрова, и директорът на НИП, г-жа Миглена Тачева. 

 

Решенията на ВСС за назначаване на младшите съдии бяха връчени от г-жа Юлия Ковачева, член на Съдийската колегия и заместник-председател на Комисията по атестиране и конкурси към нея.
 
Младшите прокурори получиха решенията на ВСС за назначаването си от г-н Розалин Трендафилов, член на Прокурорската колегия и член на Комисията по атестиране и конкурси към нея.
 
Всички 18 младши съдии и 29 младши прокурори получиха символичен подарък - плакети с гравирана клетва и Закон за съдебната власт с посвещение.
 
Средният успех на кандидатите за младши прокурори от випуска е 5,84, а този на младшите съдии е 5,73. Новоназначените младши съдии започват работа в шест окръжни съдилища, а младшите прокурори - в 15 районни прокуратури.
 
 

назад