Актуално

Начало | Актуално

Покана за участие в семинар на тема “Законодателство на ЕС в областта на околната среда - защита на територии в съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за птиците” (код 417DV113)

07.07.2017

В периода  18 – 20 септември 2017г Националният институт на правосъдието ще бъде домакин на семинар на тема “Законодателство на ЕС в областта на околната среда - защита на територии в съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за птиците” (код 417DV113), организиран от Академията по Европейско право в Трир. 

 

Участници в обучението ще бъдат магистрати от страни-членки на ЕС. Предвидено е участието на седем български съдии и прокурори с интерес в областта на екологичното право, със срок на заявяване 14 юли 2017г. включително.

 

1. Съдържание на семинара и работни езици

Семинарът има за цел да предостави на участниците преглед на законодателството на ЕС в областта на околната среда, с фокус в областта на защита на територии съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците.

 

Основни теми, включени в програмата на семинара са:

 

Директива за местообитанията

Директива за птиците

Правна рамка за завършване на мрежата и създаване на мерки за опазване

Прилагане на член 6 от Директивата за местообитанията

Съдебна практика на Съда на ЕС относно правото на ЕС в областта на екологичното право

Процедури за съдебен контрол

Различни казуси за ролята на съдията и прокурора в тази област

 

Работният език на семинара е английски.

 

2. Критерии за участие

Владеене на английски език на ниво В2, С1 или С2;

Приоритет ще имат съдии и прокурори, с опит по дела, относими към тематиката на обучението.

 

3. Заявление за кандидатстване и финансови условия

Заявките за участие се попълват електронно.

Заявка за участие

 

Настаняването за три нощувки, два обяда и кафе паузи по време на семинара се организират и поемат от Академията по европейско право. Транспортът се организира от участника и Академията ще възстанови разходи в размер до 400 евро след семинара и при представяне на разходни документи от пътуването в оригинал. 

 

Класираните кандидати ще бъдат обявени на страницата на НИП в интернет в раздел „Обучения в Европа”.

 

Лице за контакт: Ралица Иванова, програмен координатор, дирекция „Институционални и международни отношения”, телефон: 02 9359 154, ел.поща: r.ivanova@nij.bg

 

назад