Актуално

Начало | Актуално

Предстои провеждането на обучение на тема "Разследване на престъпления, свързани с правонарушения от медицински лица. Видове медицински документи и съдебна практика"

25.08.2017

На 11-13 октомври 2017г. в зала 42 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема “Разследване на престъпления, свързани с правонарушения от медицински лица. Видове медицински документи и съдебна практика“. Програмата на обучението е разработена от интердисциплинарен екип от преподаватели в състав: Красимира Филипова - заместник- административен ръководител на АП София, Зорница Таскова – заместник-административен ръководител на СГП, Нина Панчева – заместник-административен ръководител на ОП София и д-р Александър Минчев, съдебен лекар на УМБАЛСМ «Н.И. Пирогов»; вещо лице за съдебен район София – град. 

 

Обучението е предназначено за съдии и прокурори на окръжно и районно ниво и следователи. Основните теми, включени в програмата на обучението са:

 

Видове медицински документи

Обхват на медицинските лица, извършващи правонарушения

Актуални методики на разследване на престъпления, свързани с правонарушения от медицински лица

Актуална съдебна практика по темата

Най-често изготвяни медицински документи, удостоверяващи неверни факти

Понятие за „лекарска грешка”

Съдебна практика във връзка с правонарушенията на медицински лица

 

Лицата, проявили интерес да участват в обучението, могат да потвърдят това до 25 септември 2017 г. чрез попълване на електронна заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие.

 

Лице за контакт: Емил Георгиев, младши експерт, дирекция „Текущо обучение на магистрати”, телефон: 02 9359 184, ел.поща:e.georgiev@nij.bg

 

назад