Актуално

Начало | Актуално

Дни на отворените врати в НИП

14.11.2017

На 14.11.2017 г. в НИП при голям интерес беше представена новата книга на съдията от Върховния касационен съд Галина Тонева, „Европейската прокуратура и българското наказателно и наказателнопроцесуално право”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 10.11.2017 г. в НИП беше представен анализ на тема “Производства по Закона за наследството”, изготвен от екип от съдии, ръководен от съдия Светла Калинова, ВКС, по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г.


Всички присъстващи се обединиха около идеята за продължаващ дебат по темата, който да доведе до качествена промяна в правоприлагането в областта на охранителните производства по Закона за наследството.

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

На 09.11.2017 г. в НИП при голям интерес бяха представени книгите на проф. д-р Веселин Вучков „Образуване на досъдебно производство. Актуални проблеми” и книгата на д-р Десислава Петрова, постоянен преподавател в НИП, “Съдебното следствие в наказателния процес”. Авторите споделиха с аудиторията интересни моменти, свързани с написването на представените книги. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


назад