Актуално

Начало | Актуално

Съдии и прокурори от специализираните и пограничните съдилища и прокуратури участват в обучение на тема „Международно сътрудничеството по наказателни дела в ЕС“

27.09.2019

38 съдии и прокурори от специализираните съдилища и прокуратури, Софийския градски съд, Софийска градска прокуратура, Софийския районен съд и Софийска районна прокуратура, както и от пограничните съдилища и прокуратури Варна, Бургас, Хасково, Русе, Кюстендил и Благоевград взеха участие в специализирано обучение на тема „Международно сътрудничество по наказателни дела. Евроджъст. Европейската съдебна мрежа. Европейска заповед за разследване. Европейска заповед за арест“, организирано от Националния институт на правосъдието в София. 

 

Преподавателският екип на обучението включва прокурор Иванка Которова от Върховната касационна прокуратура и национален представител на България в Евроджъст, Цветомир Йосифов, завеждащ отдел "Международен" при Върховна касационна прокуратура и национален кореспондент за Европейската съдебна мрежа, представител на Националната прокурорска мрежа на Република България, и Мариета Неделчева, съдия в Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.

 

Обучението се организира в рамките на проекта на НИП „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


назад