Актуално

Начало | Актуално

Съдия Арабаджиев от Съда на ЕС води първия мастър клас на тема “Принципите на върховенството на правото и на взаимното доверие между държавите членки в правото на Европейския съюз”

30.09.2019
Над 40 съдии, прокурори, следователи, преподаватели на Националния институт на правосъдието, членове на Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС участваха в дискусията със съдия Александър Арабаджиев на тема “Принципите на върховенството на правото и на взаимното доверие между държавите членки в правото на Европейския съюз”. 
 
Със събитието бе даден старт на новата инициатива на НИП, свързана с провеждането на поредица от мастър класове, насочени към развиването на професионални умения и познания в специфични области на правораздаването и съдебното обучение. Идеята е, изтъкнати български и международни експерти с призната компетентност и опит да водят мастър клас по конкретни теми, като определят профила и нивото на професионална компетентност на участниците. 
 
В приветствените думи към аудиторията в зала 201 на НИП, директорът на Института, г-жа Миглена Тачева подчерта ключовото значение на темата на първия мастър клас, организиран от НИП и отбеляза: “Ежедневно сме свидетели на предизвикателства, както и оживени дебати на европейско и на национално ниво по тази тема. Активните дискусии допринасят за формирането на едно общо разбиране на принципите на правовата държава – и тук водеща е  ролята на Съда на Европейския съюз”. 
 
По повод честването на 15 години Национален институт на правосъдието и 25 години съдебно обучение в България г-жа Тачева връчи почетния знак на НИП на съдия Александър Арабаджиев. 
 
 
 

назад