Актуално

Начало | Актуално

Резултати от проучване сред магистратите и съдебните служители, участвали в обучения по теми, относими към ефективността на наказателното производство в светлината на стандартите, заложени в практиката на ЕСПЧ, проведени в периода 2016-2019 г.

03.10.2019

Със заповед на директора на Националния институт на правосъдието е създадена работна група, съставена от служители на Института, която да извърши анализ на дългосрочния ефект от обученията по проблеми, свързани с ефективността на разследването по наказателни дела, в светлината на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). В обхвата на анализа са включени обучения в посочената тематична област, проведени в периода 2016-2019 г. от НИП и Прокуратура на Република България.

 
Резултатите от проведеното проучване, можете да намерите тук.
 

назад