Актуално

Начало | Актуално

НИП проведе онлайн семинар на тема „Вербална/невербална комуникация“

08.10.2019
     

 

На 8 октомври 2019 г. Националният институт на правосъдието проведе онлайн семинар (уебинар) на тема „Вербална/невербална комуникация“, предназначен за магистрати и други представители от съдебната власт. Обучение в подобен дистанционен формат, провеждащ се в реално време, се организира за втори път от Института в хода на осъществяване на дейностите по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”.

 

Тематиката на проведения уебинар е свързана с развиването на практическите умения за упражняване на професията на съдиите и прокурорите, а подготвеният от преподавателя иновативен формат предполага двукомпонентна структура: провеждане на дистанционен компонент (включващ лекционен материал и дискусия) и провеждане на онлайн семинар, посветен на стратегически комуникационни провокации, дебати в реално време и практически обобщения. Съдия Росица Тончева от Апелативен съд Варна разработи учебния план, материалите и проведе обучението. 

 

Уебинарът е реализиран с доставената по проекта техника за провеждане обучения в отдалечена среда. Комуникацията между лектора и участниците, които се намират в различни точки, е опосредена от възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии, като не се затруднява обичайната ежедневна дейност на обучаемите.

 

назад