Актуално

Начало | Актуално

Управителният съвет на НИП прие отчет за дейността на Института през 2019 г.

14.02.2020

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие отчет за дейността на Института през 2019 г. на заседание, проведено на 10 февруари 2020 г.

През 2019 г. НИП обучи 9447 съдии, прокурори, следователи и съдебни служители в 416 обучителни дейности – рекорден брой участници от създаването на Института през 2003 г.

15-годишнината на НИП и 25-годишнината на съдебното обучение в България Институтът отбеляза с международна конференция „Съдебното обучение – минало, настояще и бъдеще“, с която НИП постави началото на продължаваща дискусия за съдебното обучение през 21-и век – свързано с тясното интегриране на обучението в работата и създаването на условия за развиване на уменията и способностите извън традиционната учебна среда.

През 2019 г. успешно бе изпълнен проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. За три години 14 659 представители на професионалната общност надградиха знания и умения със средства по Оперативната програма.

НИП разработи 15 помагала и ръководства в помощ на магистратите и съдебните служители, които дават полезни практически насоки в изпълнението на ежедневните им професионални задължения. През 2019 продължиха обученията за повишаване на чуждоезиковите умения на магистратите и съдебните служители  по английски и френски език. 

76 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи завършиха успешно задължителното първоначално обучение в НИП през юни 2019 г., 83-ма са кандидатите за младши магистрати от Випуск 2019/2020 г. 

През 2019 г. Институтът получи международно признание с избирането си за член на Управителния комитет на Европейската мрежа за съдебно обучение на Общото събрание на Мрежата в Букурещ, проведено на 27-28 юни 2019 г.

„Успехите, които отчитаме днес, са не само показател за авторитета на Националния институт на правосъдието като институция за професионално обучение на кадрите в съдебната система. Успехите са и доказателство за смисъла да си поставяме високи цели, да работим в екип и да имаме самочувствието и дързостта да сме сред водещите институции за съдебно обучение в Европа“, е обобщението на директора на НИП Миглена Тачева относно дейността на НИП през 2019 г.

Отчетът за дейността на НИП през 2019 г. е публикуван в рубриката „За нас – Управителен съвет“, раздел „Решения на Управителния съвет“ на сайта на Института.

 

назад