Актуално

Начало | Актуално

Националният институт на правосъдието удължава срока за заявяване за участие в онлайн обучения по английски език в групова форма във виртуална класна стая

09.04.2021
     

 

Предлаганите обучения са:

 

• Онлайн езикови курсове във виртуална класна стая по общ английски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 60 учебни часа при интензивност 4 учебни часа седмично;

 

• Онлайн езикови курсове във виртуална класна стая по общ английски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 60 учебни часа при интензивност 4 учебни часа седмично;

  

Заявяването на участие може да се извърши чрез системата за администриране на събития ИСУПО (isupo.nij.bg) съгласно приложената допълнителна информация.

  

Крайният срок за заявяване на участие е 26 април 2021 г. включително.

 

Изпълнител на дейността е „АСАП“ ЕООД.

  

Лице за контакт от НИП:

Емил Георгиев – младши експерт, НИП; 

имейл: e.georgiev@nij.bg

тел. 0886/ 93 69 96


назад