Актуално

Начало | Актуално

Oбществено обсъждане за промяна на модела за първоначално назначаване в съдебната система

01.09.2021

Уважаеми колеги, 

 

Представяме на Вашето внимание предложението на Националния институт на правосъдието за промяна в модела за първоначално назначаване в съдебната система, докладвано на заседание на Управителния съвет на Института на 19.07.2021 г. Предложението е изготвено въз основа на исторически анализ на традициите и сравнително европейско изследване за статута и обучението на младшите магистрати. По този начин слагаме началото на широка обществена дискусия с участието на професионалната общност за промяна на модела за първоначално назначаване при отчитане на  историческите традиции и добрите практики за кадрово обезпечаване на съдебната система.  

 

Предложените промени не са изчерпателни и единствено възможни. Решенията следва да се базират на дискусия по цялостния модел, който започва от юридическото образование, преминава през изпита за правоспособност,  конкурсите за влизане в съдебната система, задължителното обучение и професионално израстване в съдебната система.

 

За пълнота на дебата и за идентифициране на добрите практики, НИП изготви исторически преглед на юридическото образование, придобиване на юридическа правоспособност, първоначално назначаване на длъжностите „младши съдия“ и „районен съдия“ (1892-2021), исторически преглед на длъжността „съдебен помощник“ в България и исторически анализ на обучението в европейските школи за магистрати, които представяме на Вашето внимание. 

 

Очакваме Вашите предложения, коментари и препоръки по предложения модел за първоначално назначаване в съдебната система до 01.11.2021 г. на електронната поща на Националния институт на правосъдието nij@nij.bg. 

 

Приложения: 

  1. Предложение до УС на НИП относно модела за първоначално назначаване в съдебната система; 
  2. Исторически преглед на юридическото образование, придобиване на юридическа правоспособност, първоначално назначаване на длъжностите „младши съдия“ и „районен съдия“ (1892-2021); 
  3. Кратък преглед на създаването и развитието на длъжността „Съдебен помощник“ в България. Европейски измерения;
  4. Сравнителен анализ на обучението в европейските школи за обучение на магистрати.
 

назад