Актуално

Начало | Актуално

Покана от Академията по европейско право за участие в семинар на тема „Защита на личните данни в съдебната система“

20.10.2021

На 9 и 10 декември 2021 г. в Трир, Германия ще се проведе семинар на тема „Защита на личните данни в съдебната система“.

 

Събитието се организира от Академията по европейско право и е свързано със създаването на асоциация на национални съдии, специализирани по въпросите на прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

 

Семинарът ще акцентира върху настоящите предизвикателства, свързани с прилагането на ОРЗД в държавите от ЕС, като ще предостави възможност за дискусия по конкретни проблеми, възникващ в националната съдебната практика. В допълнение към тенденциите в съдебните спорове на национално равнище, ще бъде разгледана съдебната практика на съдилищата в Люксембург и Страсбург в контекста на Общия регламент относно защитата на данните.

 

Основните теми в съдържанието на семинара са:

·         Правни предизвикателства пред прилагането на GDPR в Европа

·         Надзор върху спазването на изискванията за защита на данните

·         Прилагане и тълкуване на GDPR в съдебната практика на национално равнище

·         Гарантиране на защитата на данните чрез европейските съдилища

·         Тенденции в съдебните спорове и бъдещи въпроси

 

Семинарът е насочен основно към съдии, прокурори, следователи и съдебни служители.

 

Работният език е английски.

 

За участие в конференцията няма регистрационна такса, като участниците покриват самостоятелно разходите си за пътуване и настаняване в Трир.

 

 

Онлайн регистрация

 

Програма


назад