Актуално

Начало | Актуално

СВОБОДНИ МЕСТА за присъствено обучение на тема „Авторско право в ЕС” – гр. Трир, Германия на 18-19 ноември 2021 г.

21.10.2021

Националният институт на правосъдието осигурява възможност за участие в присъствено обучение на тема Авторско право в ЕС, което ще се проведе в гр. Трир, Германия в периода от 18 до 19 ноември 2021 г. 

 

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението.

 

Обучението се организира в рамките на проект „НИП - модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


назад