Актуално

Начало | Актуално

Обучение с практическа насоченост на тема „Работа с Единната информационна система на съдилищата“ за съдебни служители от Софийски апелативен район

25.10.2021
     

 

В периода 1-2 ноември 2021 г. НИП организира обучение с практическа насоченост на тема „Работа с Единната информационна система на съдилищата“ за съдебни служители от Софийски апелативен район

 

Служителите от Софийския апелативен район следва да заявят участие в срок до 27.10.2021 г. чрез попълване на заявка в системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес: isupo.nij.bg.

 

Съгласно заповед № РД-01-861/21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването провеждане на присъствени мероприятия на закрито може да се осъществи само при условие, че всеки участник разполага с:

 

а) цифров COVID сертификат за преболедуване и аналогичен на него документ за преболедуване, валиден от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19;

 

б) цифров COVID сертификат за завършен ваксинационeн курс с еднодозова ваксина – от датата на поставяне на ваксината, с двудозова ваксина – от датата на поставянето на втората доза от ваксината или за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина - за срок до 30 дни от датата на поставянето на първата доза от ваксината;

 

в) отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието).

 

Лице за контакт: Анна Гергова, младши експерт в дирекция "Обучение на съдебната администрация", телефон: 02 9359 179; ел. поща: a.gergova@nij.bg 


назад