Актуално

Начало | Актуално

Въпросник на Академията по европейско право (ERA) относно обучението по екологично право на ЕС за съдии и прокурори

27.10.2021

Академията по европейско право от името на Европейската комисия провежда проучване за нуждите от обучение на съдии и прокурори в областта на екологичното право на ЕС.

 

Ще бъдем благодарни на съдиите, прокурорите и съдебните служители, които имат отношение към темата да отделят няколко минути за попълване на въпросника. Отговорите ще се обработват анонимно и ще повлияят директно върху бъдещия дизайн на обучителните програми за съдии, прокурори и съдебни служители.

 

Проучването ще отнеме между 5 и 15 минути в зависимост от степента на подробност на отговорите. Крайният срок за попълване на въпросника е петък, 12 ноември 2021 г.

 

Въпросите  са достъпни на следния линк, включително и на български език:

https://www.era-comm.eu/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=343827&lang=bg

 

Благодарим предварително за Вашия принос.


назад