Актуално

Начало | Актуално

35 съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност участваха в уебинар по въпросите за международното правно сътрудничество между България и Обединеното кралство след Брекзит

28.10.2021

На 27.10.2021 Националният институт на правосъдието съвместно с Британското посолство и Кралската прокурорска служба на Обединеното кралство организира уебинар по въпросите на международното правно сътрудничество между България и Обединеното кралство след Брекзит.

 

Панелисти на уебинара бяха г-жа Ким Холдън, съветник по наказателноправни въпроси на Кралската прокурорска служба на Обединеното кралство и прокурор, отговаряща за международното сътрудничество по наказателни дела, и съдия Мариета Неделчева, командирована в Апелативния специализиран наказателен съд, национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела.

 

Експертите представиха практически аспекти, свързани с прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство от гледна точка на Великобритания и на България, както и приложимите международноправни инструменти преди и след края на преходния период. Беше направена съпоставка относно начина на прилагане на Споразумението преди/след 1 януари 2021 г., с актуални примери от практиката за изминалите месеци по прилагането му. 


назад