Актуално

Начало | Актуално

Управителният съвет на НИП прие годишен план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2022 г.

21.12.2021
На свое заседание на 20.12.2021 г., проведено в хибриден формат, Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие годишен план за дейността на Института за 2022 г. 
 
Годишният план за дейността на НИП е основен инструмент за изпълнение за приоритетите, изведени като хоризонтални политики в Стратегическия план на Института 2020 – 2022, приет от Управителния съвет на НИП на 2.12.2019 г. 
 
Годишният план за дейността на Института отчита предизвикателствата пред съдебното обучение, формулирани в Европейската стратегия за съдебно обучение 2021-2024, насърчаваща националните обучителни институции да провеждат засилено, разширено и целенасочено обучение в присъствена, онлайн и хибридна среда, като разнообразят организационните средства, прилагат е-методологии и модернизират учебните си сгради и инфраструктура.
 
Приложение: 

 


назад