Актуално

Начало | Актуално

Европейската мрежа за съдебно обучение обявява покана за участие в учебни посещения в рамките на Програма за обмен 2022

21.12.2021

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване в учебни посещения през първото полугодие на 2022г. За участие могат да кандидатстват магистрати и съдебни служители:

 

  1. Учебни посещения в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), Страсбург;
  2. Учебни посещения в Съда на ЕС, Люксембург;
  3. Учебно посещение в Институции на ЕС, Брюксел;
  4. Учебно посещение в Агенцията на ЕС за основните права, Виена;
  5. Учебно посещение в Института Макс Планк за социална антропология, Хале.

 

Заявките за участие за всички учебни посещения се попълват електронно на следния линк: https://exp-platform.ejtn.eu/. Изискванията към кандидатите за участие можете да откриете тук EN/FR

Моля, обърнете внимание, че крайният срок за  кандидатстване в учебните посещения през първото полугодие на 2022г. е 31 януари, понеделник, 2021г., до 19:00 ч. (източноевропейско часово време). 

ЕМСО не допуска получаването на заявки от кандидатите след посочените срокове.

 

I. Учебни посещения в ЕСПЧ, Страсбург

През първото полугодие на 2022г. в ЕСПЧ ще се проведат три учебни посещения в електронен формат с продължителност 2 x 0,5 дни (сутрешни сесии). При промяна на формата участниците ще бъда уведомени своевременно:

01-02 март 2022г. –  работен език английски

03-04 май 2022г. –  работен език френски

21-22 юни 2022г. – работен език английски

 

II. Учебни посещения в Съда на ЕС, Люксембург

През първото полугодие на 2022г. в Съда на ЕС ще се проведат три учебни посещения с продължителност 1,5 дни. Форматът (присъствен или електронен) ще бъде уточнен допълнително:

 14 – 15 март 2022г.– работен език английски

 02  03 май 2022г.  работен език френски 

 04  05 юли 2022г.  работен език английски

 

III. Учебно посещение в Институции на ЕС, Брюксел

През първото полугодие на 2022г. ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 2,5 дни. Форматът (присъствен или електронен) ще бъде уточнен допълнително:

25  27 април 2022г. (предстои потвърждение на датите)  работен език английски

 

IV. Учебно посещение в Агенцията на ЕС за основните права и Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Виена

През първото полугодие на 2022г. ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 2 дни. Форматът (присъствен или електронен) ще бъде уточнен допълнително:

27  28 април 2022г.   работен език английски

 

V. Учебно посещение в Института Макс Планк за социална антропология, Хале

През първото полугодие на 2022г. ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 5 дни. Форматът (присъствен или електронен) ще бъде уточнен допълнително:

25  29 април 2022г.   работен език английски

 

Лица за контакт:

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg, телефон: 02/9359 120)

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: k.tzakova@nij.bg, телефон: 02/9359 152)

    


назад