Актуално

Начало | Актуално

Възможност за участие на двама съдебни служители в заключителен паневропейски правен семинар на тема „Трансгранично прилагане на гражданскоправни искове: опростени европейски процедури“, организиран от Академията по европейско право (ERA) и НИП

07.01.2022

Поради засиления интерес към пилотния семинар на тема „Трансгранично прилагане на гражданскоправни искове: опростени европейски процедури” Академията по европейско право (ERA) организира второ и заключително издание на обучението, което се планира в присъствена форма за периода 21 – 22 март 2022 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Той ще се проведе с подкрепата на Института като част от проекта „По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа” по програма „Правосъдие 2014 – 2020“.

 

В обучението могат да вземат участие 2-ма български съдебни служители като част от интернационална група участници, които ще се ангажират теоретично и практически с правните аспекти на трансграничното прилагане на гражданскоправни искове. Методологията, на която се базира курса, е иновативна и предлага нови аспекти в обучението на съдебната администрация. 

 

Участието в обучението е безплатно. Настаняването се поема директно от ERA. Пътните средства се възстановяват като разход от ERA. Работният език на обучението е английски, като е необходимо кандидатите да владеят ниво В2 или по-високо.

 

Важно: При неблагоприятно развитие на пандемичната ситуация в Европейския съюз съществува вероятност обучението да бъде преобразувано в онлайн. Кандидатите, заявяващи участие в присъствена форма, следва да са заинтересувани и за евентуално участие в онлайн обучение! 

 

Крайният срок за кандидатстване за обучението е до 17,00 часа на 3 февруари 2022 г. чрез системата ИСУПО (isupo.nij.bg), номер на събитие 2916.

 

Повече информация както и програма за събитието можете да намерите в раздел „Обучение на съдебната администрация“, подраздел „Обучения в Европа“ на уебсайта на НИП.

 

назад