Актуално

Начало | Актуално

ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН 2023

07.09.2022

 

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) открива процедура за кандидатстване по Програмата за обмен 2023, както следва:

 

Краткосрочни обмени в страни от ЕС:

 

Общи обмени

Специализирани обмени

Обмени за административни ръководители на съдилища и прокуратури

Обмени на съдебни обучители

Двустранни обмени между съдилища и прокуратури

 

Дългосрочни обмени в следните институции:

 

Евроджъст

Съда на Европейския съюз

Европейския съд по правата на човека

 

Програмата е насочена към магистрати - съдии, прокурори и следователи, както и към съдебни служители, които са мотивирани да участват в дейности по обмен и имат добри познания на съответния работен език, на който се провежда обмена. Съдебните служители имат възможност да кандидатстват за участие в общите, двустранните и в обмените на съдебни обучители. Предимство имат кандидати, които не са участвали досега във вида обмен, за който подават заявление в рамките на настоящата процедура.

 

Кандидатстването се осъществява чрез електронна заявка.

 

В случай че участник е разпределен в повече от един обмен, той следва да избере обмена, в който ще се включи. Допуска се участието само в един от посочените обмени.

 

Одобрените от ЕМСО участници ще бъдат уведомени на посочените от тях електронни адреси до края на м. януари 2023г. Всички останали кандидати ще бъдат включени в резервния списък на Програмата за обмен.

 

Крайният срок за кандидатстване е 14 октомври 2022 г.

 

Често задавани въпроси

Финансови условия

Насоки за кандидатстване а съдебни служители и обучители

 

На 8 септември 2022 г., от 10:30 до 12:30ч. (Източноевропейско часово време), ЕМСО ще проведе информационен уебинар, представящ различните дейности в рамките на Програмата за обмен и начина на кандидатстване. За регистрация в уебинара, моля настиснете тук.

 

Лица за контакт:

 

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152)

 

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (s.keremidchiev@nij.bg, тел. 02/9359 120)


назад