Актуално

Начало | Актуално

Над 80 съдии и други представители на професионалната общност участваха във форум „Диалогът между националните съдилища и Съда на Европейския съюз“ с участието на европейските съдии Александър Арабаджиев и Александър Корнезов

18.11.2022

 На 18.11.2022 г. в зала „Средец“ в гр. София, хотел „Балкан“ се проведе форумът „Диалогът между националните съдилища и Съда на Европейския съюз“, организиран от Националния институт на правосъдието по повод 70 години от създаването на Съда на Европейския съюз.  В събитието се включиха съдии от Върховния касационен съд, от съдилищата в страната и членове на Българската асоциация за Европейско право.  

 

Събитието се проведе по инициатива на съдия Галина Захарова, председател на Върховния касационен съд със специалното участие на Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС, Александър Корнезов, съдия в Общия съд на ЕС и Павлина Панова, председател на Конституционния съд.

 

„В диалога между националните съдилища и Съда на ЕС мястото на всеки български съдия е от значение“, обърна се към участниците във форума директорът на НИП Миглена Тачева.

 

Председателят на Върховният касационен съд Галина Захарова подчерта, че българските съдии водят равнопоставен диалог със Съда на Европейския съюз. Обучението по право на Европейския съюз днес преминава в контекста на защитата на общоевропейските ценности и върховенството на закона. Националните съдии „творят“ правото на Европейския съюз чрез преюдициалните запитвания, които отправят към Съда, каза съдия Захарова и подчерта, че за 2021 г. Съдът на ЕС отчита увеличаване на броя на преюдициалните запитвания от националните съдилища, като на първо място са България и Румъния.

 

Съдия Александър Арабаджиев направи исторически преглед на знаковите решения на Съда на ЕС от създаването му през 1952 г. В контекста на  диалога между националните съдилища и Съда на ЕС са изведени и формулирани през годините основополагащите принципи на правото на ЕС – принцип на директния ефект, предимството на европейското право пред националния правен ред, отговорността на държавата за нарушаване на правото на Съюза.  Тези принципи формират конституционната идентичност на Европейския съюз. Върховенството на правото е изключителен важен елемент от практиката на Съда – отбеляза съдия Арабаджиев, „Погледът към бъдещето за Съда е свързан с новите хоризонти за върховенството на правото в ЕС“. 

 

Съдия Корнезов от Общия съд на Европейския съд направи обзор на актуалните решения на Общия съд, свързани със злоупотреба на господстващо положение в сферата на информационните технологии, избягване на двойното данъчно облагане на международни корпорации, спортното право. „Нека не забравяме, че българските съдии са европейски съдии“ – призова съдия Корнезов.

 

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова акцентира върху Европейската конвенция за защита на правата като фактор и двигател на реформи за модернизиране на правосъдието. Съдия Панова изнесе задълбочен доклад относно влиянието на Европейската конвенция за правата на човека върху практиката на Конституционния съд.

 

В оживена дискусия на форума бяха коментирани редица въпроси от практиката на Съда на Европейския съюз в диалога му с националните съдилища.

 


назад