Актуално

Начало | Актуално

Програма за обмен 2023 - покана за кандидатстване за съвместни обмени между Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и Агенцията на европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

20.01.2023

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване за съвместни обмени мeжду ЕМСО и CEPOL в рамките на Програмата за обмен 2023. Съвместните обмени са индивидуални и имат за цел да насърчат взаимното доверие и сътрудничеството между магистрати (прокурори и следователи) и представители на правоприлагащи органи в страните-членки на ЕС (с изключение на Дания).

 

- Кандидатите имат възможност (но не са задължени) да посочат партньор – служител на правоприлагащите органи в приемащата държава за своя обмен;

 

- Обмените са насочени към следните конкретни области на правото, определени от ЕМСО и CEPOL: икономически/финансови престъпления, киберпрестъпност, трафик на наркотици, трафик на хора, престъпления срещу околната среда, корупция и съвместни екипи за разследване;

 

- Продължителността на обмените е пет (5) работни дни;

 

- Работен език: английски или езикът на приемащата държава;

 

- Обмените ЕМСО-CEPOL са предимно реципрочни. С други думи, кандидат, желаещ да посети служител на правоприлагащите органи в друга държава от ЕС, трябва да е готов да го приеме в замяна;

 

- Няма определен брой места, за които да се кандидатства в дадена държава: кандидатите могат да посочат в кандидатурата си до четири (4) предпочитани държави от ЕС (с изключение на Дания). След като бъдат получени всички кандидатури, ЕМСО и CEPOL ще пристъпят към подбор на кандидатите в съответствие с техните профили (специализация, говорими езици) и избрани държави. Моля, обърнете внимание, че няма гаранция дали ще бъде възможно кандидатите да бъдат разпределени в избраните от тях държави;

 

- Всички обмени трябва да бъдат осъществени до 17 ноември 2023г. Датите на провеждане на всеки обмен се уточняват между съответните участници.

 

Крайният срок за кандидатстване е 16 февруари 2023г. (до 19:00 ч. българско време) чрез платформата на ЕМСО . Задължително условие е попълване и прикачване към кандидатурата на приложения формуляр.

 

Допълнителна информация и финансови условия за участие можете да намерите тук .

 

Лица за контакт:

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg, телефон: 02/9359 120)

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: k.tzakova@nij.bg, телефон: 02/9359 152)  


назад